L
– Ofta är den kalkyl man gjorde av lönsamheten bristfällig. Man räknade helt enkelt inte med alla kostnadsökningar som tillverkning i ett annat land drog med sig,”  säger Per Hilletofth, professor i logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping

Tillverkning flyttar tillbaka till Sverige när de inser de verkliga kostnaderna.

Vi börjar se en tendens att svenska företag som flyttat tillverkningen utomlands börjar ta hem produktion till Sverige igen. En viktig orsak till det är att tillverkning utomlands visat sig dyrare än företagen trott.
Det säger Per Hilletofth, professor i logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Han forskar på hur industrin lokaliserar sin produktion och vad som får företag som flyttat tillverkning utomlands att ta hem produktion till Sverige igen. En vanlig orsak är att de beräkningar företagen gjorde när de beslutade om utflyttning av produktionen inte tog med alla de kostnadsökningar som tillverkning utomlands drar med sig, menar han.


– Visst finns det även andra orsaker till att man tar tillbaka produktion till Sverige än rent ekonomiska, men ofta beror det på att den kalkyl man gjorde av lönsamheten var bristfällig. Man har helt enkelt inte räknat in alla de kostnader som uppkommer vid tillverkning i ett annat land.
Flockbeteende
Alltför många företag tittar enbart på de rena tillverkningskostnaderna när de gör en kalkyl på produktion utomlands, och de kan säkert sänkas i en hel del fall. Men det drar också med sig många ytterligare kostnader som man inte tar med i kalkylen, menar Per Hilletofth. Om man nu gjort några riktiga beräkningar alls.
– Det finns ett flockbeteende. Man flyttar produktionen till ett land med lägre löner, bara för att ”alla andra” gör det.
Tillverkning i ett annat land, det må vara i Baltikum, Kina eller någon annanstans, drar alltså med sig kostnadsökningar och även andra problem. Det kan vara långa ledtider, högre transportkostnader, svårigheter när man vill kundanpassa produkterna eller för långt avstånd mellan utvecklingsavdelning och produktion. Språksvårigheter är också viktiga.

Läs hela rtikeln. Ladda ner den som PDF

 

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer