L

 

KNX Award.
Vinnaren blev Staffan Frölinger på Midroc Electro i Stockholm för en ny belysning och styrning på tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg i Stockholm.  Juryns motivering: ”Midroc har, genom att använda KNX, visat att en smart belysningsstyrning ger energieffektivisering och driftsäkerhet samtidigt som högt ställda belysningskrav upprätthålls. Med ny led-belysning, styrt av KNX, uppfyllde man beställarens krav, och gav en anpassningsbar styrning. Dels kunde man uppnå kraven på rätt ljusnivå men även kunnat anpassa ljuset efter behov. Resultatet är en flexibel styrning som har gett beställaren en betydligt lägre driftkostnad. Anläggningen är ett föredöme och visar prov på flexibilitet, utbyggbarhet och framsynthet. Därför är Staffan Frölinger på Midroc en värdig vinnare av 2016 års KNX Award,” skriver juryn.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer