L
– Vi har en hel del kvar att göra när det gäller att implementera robotar i produktionen hos oss i Norge, säger Karing Sundsvick, chef för NFA.

Chef för den norska grannföreningen för automation, NFA (Norsk Forening for Automatisering), Karin Sundsvik, besökte Sverige i slutet av januari, i samband med att ITF höll sitt årliga kunskapsmöte, Automationsdagarna. I samband med det berättade Karin Sundsvik att de precis har bildat en ny robotsektion, NFA Robotics.
– Vi har en hel del kvar att göra i Norge, om vi ska komma i kapp Sverige när det gäller robotisering, konstaterade Karin Sundsvik. Robotiseringsgraden är mycket lägre i våra företag än hos är här i Sverige. Men nu ska det bli ändring på detta.


I början av januari samlade NFA olika intressenter från den norska industrin för att kickstarta verksamheten i nfa Robotics.
Representanter från användare, leverantörer, integratörer, forskning och utveckling och universitet och högskolor samlades för att ställa sig bakom initiativet och ändra på det faktum att Norge inte har haft någon förening att samlas i just inom området robotik på samma sätt som dessa funnits i våra grannländer.  Sverige med Swira, Danmark med (Dira) och Finland  med Robotics Society. Norge har också bjudit nordiska representerater till sitt möte. Från Sverige kom Joacim Lorentsson och Ove Leichsenring, från Danmark Søren Peter Johansen och från Finland kom Jyrki Latokartano.
Trots att själva initiativet kommer från Frode Mastad på aps Robotics, har representanter för företag verksamma på den norska robotmarknaden ställt sig bakom den. För att nämna några exempel så deltog bland annat Frode Grimsbo från Kuka Nordic Norge och Kristine Wikander från universiteten i Agder, projektledare för Future Robotics.
Arbetsgruppen ska nu börja ordna aktiviteter och olika uppgifter att arbeta med redan under år 2017.
Det måste finnas en allmän kompetens inom robotområdet för att Norge ska kunna ta upp kampen på en internationellt jämförbar nivå när det gäller robottätheten. Genom att etablera en professionell grupp fokuserar man nu på själva teknikområdet. Man kan ordna kompetenshöjande aktiviteter, bedriva lobby mot politiker och myndigheter och öka automatisering och användning av robotteknik i Norge.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer