L
Norra Sveriges stora kraftverksdammar är utmärkta miljöer för att starta industriell fiskodling. På bilden vattenmagasinet Suorva på Luleälven.

Projektorganisationen Idélandet Sverige vid Sveriges ingenjörer har samlat Luleås ingenjörer för att presentera nya idéer för regionens tillväxt. 18 ingenjörer har sökt efter nya lösningar. Intressanta idéer  finns inom bland annat fiskodling i slutna kretslopp och i kraftverksdammar. Industriell fiskodling i kalla klimat har tuffa motståndare som is, hårda vindar och kallt vatten. Genom att använda värmen som genereras från Norrlands stora processindustrier kan fiskodlingens förutsättningar förbättras.

Man kan även odla fodret i stora växthus och avfall från odlingen kan tas tillvara. Kraftverksdammar passar för industriell odling av ädelfisk. Norra Sveriges stora kraftverksdammar är utmärkta miljöer för att starta industriell fiskodling. Det rena sötvattnet i älvarna möjliggör odling av fin ädelfisk med högt förädlingsvärde. Mycket av förutsättningarna för att starta finns redan på plats: bra infrastruktur för transporter och i flera fall kunskap om fiskodling.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer