L

Allt kommer att robotiseras, nu har turen kommit till golvläggningsbranschen. Företaget Golvimporten Entreprenad ab har tecknat ett samarbetsavtal med företaget Cbot, meddelar Cbot i en kommuniké.
Det gemensamma samarbetet innebär att man nu kan börja använda automatiserad plattsättning kommersiellt på verkliga byggarbetsplatser redan i början av 2017.


– Det betyder att 2017 startar en ny era inom plattsättning av stora golv.  Initialt kommer Cbot att användas som en tjänst, där Golvimporten Entreprenad kommer att hyra ut Cbotmaskinen tillsammans med operatören.
Byggroboten har utvecklats av Cbot, ett företag som finns på inkubatorn Lead vid Mjärdevi Science Park i Linköping. Roboten som kan lägga golvplattor automatiskt är Cbots första produkt. Cbot har haft utvecklingsfinansiering från Vinnovas Bygginnovationsprogram under utvecklingen.
Förebild i industrin
– Trots att byggbranschen omsätter mycket pengar är den fortfarande till stor del manuell. Det ska Cbot ändra på, säger Robert Söderberg, en av fyra grundare. Både han och hans kollegor har erfarenhet av att utveckla autonoma robotsystem för bland annat tillverkningsindustrin.
Den nya maskinen är i grund och botten en mobil robot som kan plocka plattor från pall och sedan placera ut dem på en golvyta med hög precision.
– Golvläggningen har pekats ut som det första området att kunna automatiseras inom bygg. När vi tittade på vad andra tidigare försök fallerat på, handlade det till stor del om våra expertområden – datorseende, maskinintelligens och beröringsfri mätteknik, säger Fredrik Viksten, företagets medgrundare.
Automatisk plattsättning ska inte bara öka produktiviteten utan även minska personalens förslitningsskador. I Europa sätts varje år flera miljoner kvadratmeter plattor i kommersiella lokaler som exempelvis livsmedelsbutiker. Det är ett mycket tungt arbete och ett arbetslag kan hantera upp emot 12 ton plattor per dag. Här finns därför ett stort behov av att automatisera.
– Cbots vision är att revolutionera byggbranschen på samma sätt som industriroboten revolutionerade tillverkningsindustrin för flera decennier sedan, säger Fredrik Viksten.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer