L
Sara Andersson är ytterligare ett exempel på hur energibolagen fångar upp unga människors intresse. Sara har läst till energiingenjör i Umeå och sommarjobbat hos Skövde Värmeverk under tre sommarlov i rad, även i år.

Flera branschaktörer har erbjudit barn och ungdomar praktik och studiebesök. Energiföretagen gör målmedvetna satsningar på att få fler ungdomar och framför allt fler tjejer att bli teknikintresserade och för att locka dem till branschen. För femte året i rad har Växjö Energi anordnat en kostnadsfri sommarkurs: Energi för tjejer.


Kursen som är en vecka lång vänder sig till elever som har gått ut årskurs åtta i grundskolan. Syftet är att ge inblick i och väcka intresse för energibranschen och för en framtida karriär inom energi och teknik, rapporterar Växjö Energi.
Bransch i förändring
– Energibranschen är en spännande bransch i snabb förändring, det vill vi ge fler tjejer chansen att upptäcka, säger Lena Björkqvist, personalchef på Växjö Energi.
– Det finns sedan länge en snedfördelning med betydligt fler män än kvinnor inom tekniska utbildningar och yrken. Vi är gärna med och förändrar den bilden.
 – Den här omgången av kursen  Energi för tjejer genomförs mellan den 15 och 19 augusti för nio tjejer som börjar nian till hösten.  Teori varvas med praktik. Målet är att visa deltagarna de möjligheter som finns inom området.
Robotprogrammering
– Deltagarna får bland annat programmera en robot, lära sig om elsäkerhet och genomföra studiebesök på Linnéuniversitetet och det biobränsleeldade Sandviksverket. Spännvidden är stor. Deltagarna får lära sig hur avverkningsrester från skogen blir till el och värme på ett hållbart sätt och vad de olika hastigheterna på Wexnets bredband innebär.
De får även göra experiment i universitetets labb och se hur arbetet med elnätet fungerar.
En annan satsning som sprider teknikintresset till ungdommar är Tekniksprånget, ett praktikprogram som vänder sig till ungdomar som har gått ut gymnasiet och som vill testa att arbeta med teknik. Även där är Växjö Energi involverade.
Ett exempel är Stina Andersson som genomförde sin praktik genom Tekniksprånget, berättar Växjö Energi. Stina har läst tre år på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.
Under sin praktik har hon testat olika arbetsområden, allt från elnät till bredband, men mest har hon arbetat tillsammans med underhållstekniker på avdelningen för elunderhåll på Sandviksverket som är Växjö Energis kraftvärmeanläggning för produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Stina har fått jobba med att koppla och riva kablar, monterat doseringspumpar för kemikalier och mycket annat. Praktiken har lett till att hon nu har sökt vidare till  civilingenjörsutbildningen.
Sundsvall Energi är ett annat eneregiverk som har satsat på att ta emot studenter i sin verksamhet för att öka intresset för branschen. I början av augusti arrangerade de ett besök för studenter från Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Italien, Finland och Irland på Korstaverket.
Bland de bästa i världen
– Sverige är bland de bästa i världen på att energiåtervinna avfall och verka för ett hållbart klimat. Det visar sig genom den stora efterfrågan vi har från omvärlden på att besöka Korstaverket, säger Hans-Erik Olsson på Sundsvall Energi.
– Besöket är en del i en projektbaserad kurs med temat hållbarhet som Mittuniversitetet tillhandahåller.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer