L

Wallenbergstiftelserna hjälper nyanlända till praktik på företag

Saad Mushtaq praktiserar på Kraftkonsult. Här är han tillsammans med sin handledare, Göran Olsson.
Foto: Daniel Roos, Iva

Iva:s projekt Jobbsprånget får finansiering för att ordna praktik för nyanlända.

Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.


Vill ta sitt ansvar
– Utbildningssatsningarna är vårt bidrag till att försöka minska risken för utanförskap för nyanlända och elever i invandrartäta områden, skriver Wallenbergsstiftelserna i en kommuniké.
– Vi som verkar inom kunskapsområdet vill ta vår del av ansvaret och bidra både för att förbättra integrationen och för att ta tillvara all den kompetens och talang som kommer till landet. Utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Programmet rymmer bland annat sommarskolor i naturvetenskapliga ämnen, praktikprogram för nyanlända akademiker – Jobbsprånget – samt intensivutbildning i svenska för nyanlända elever och yrkesintroduktion för nyanlända akademiker.
Ett praktikprogram
Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Det initierades 2015 som en pilotaktivitet av Sveriges Ingenjörer, Pacta samt Iva, som är projektledare för satsningen.
Jobbsprånget har ett nära samarbete med såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen och erbjuder praktik till personer inskrivna hos båda dessa.
Under våren 2016 genomförs en pilotomgång av Jobbsprånget med ett femtontal arbetsgivare som erbjuder praktik för nyanlända på sammanlagt ett tiotal orter. Både offentliga och privata arbetsgivare deltar. Inom fem års tid hoppas man kunna ordna praktikplatser hos svenska företag för upp till 4 000 nyanlända akademiker, uppger Iva.
åf, sca, Akelius Residential Properties, Mölnlycke Healthcare, nsva, Lidingö Stad, Telge Affärsområde Hus, Tom Tits, Södra Cell, Kraftkonsult, Swerea Mefos, Teracom Boxer Group, Umeå kommun, sp – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bright Labs och Uppdragshuset är företag som medverkar i pilotomgången av Jobbsprånget där nyanlända ska få hjälp med att skaffa sig en förankring i svenskt arbetsliv, rapporterar Iva.
Beprövad metod
Satsningen Jobbsprånget bygger på de erfarenheter, processer och nätverk som skapats inom projekt Tekniksprånget, ett samverkansprojekt där Sveriges arbetsgivare, tillsammans med regeringen, satsar för att locka fler ungdomar till ingenjörsutbildningar. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela landet chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. De får en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna.
Åtta av tio av de som praktiserat uppger att de studerar eller inom kort planerar att studera en högre teknisk utbildning. Nio av tio av de som praktiserat och påbörjat en utbildning anger att Tekniksprånget leder till färre avhopp från ingenjörsstudierna.
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Publicerad Donnerstag, 09. Juni 2016 11:46

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Sök i nyheter