L

Gemensam satsning på bättre styrskåp

Programvaran visar värmebelastning i hela styrskåpet. Komponenter som visas i rött är de som i första hand ska kylas.
Bild: Thermal design integration

Ett styrskåp är en instängd miljö fullt med värmealstrande komponenter som ska hållas på rätt temperatur. Det är långt ifrån alltid det räcker med ett kylsystem för att hålla temperaturen på rätt nivå – i hela skåpet. Det gäller att veta vilka komponenter som avger mest värme, var de är placerade och hur luftströmmarna går inne i skåpet. Bäst är det förstås om detta avgörs innan skåpet byggs, så man slipper ändra den färdiga konstruktionen. Lyckas man, finns å andra sidan flera vinster att hämta.

Energiförbrukningen minskar och komponenterna håller längre om de kan arbeta vid en optimal temperatur.För att konstruera och bestycka ett styrskåp på bästa sätt, behövs flera sorters kunskap och verktyg. Konstruktören ska ha information om styrskåpets utformning och temperaturstyrning liksom data om hur mycket värme alla komponenterna avger i olika situationer och hur de är placerade i förhållande till varandra. Dessutom behöver hen ett datorbaserat konstruktionsverktyg som ger en bild av temperaturen i alla delar av skåpet. För att ge konstruktörerna allt detta har de tre företagen Eplan, Phoenix Contact och Rittal gemensamt utvecklat ett koncept för skåpkonstruktion som de kallar Thermal Design Integration.Konceptet bygger på data om komponenterna och klimatstyrningssystemet tillsammans med programvara som visualiserar luftflöde och värmeförluster. På så vis går det att redan på konstruktionsstadiet undersöka skåpets termiska utformning, flytta om komponenter liksom klimatstyrningskomponenter och förbättra klimatstyrningen om det behövs. Beräkningarna av värmebelastningen i skåpet tar hänsyn till att hastigheten på luftflödet minskar när avståndet från inflödet av luft eller kylaggregat ökar.Information om de termiska egenskaperna hos de komponenter som används finns att hämta i Eplan Data Portal, en webbtjänst med data av olika slag för komponenter från många olika tillverkare. För de termiska beräkningarna finns här värden om maximal värmeförlust, minsta avstånd mellan komponenter och flödesriktningar om enheten har egen ventilation. Först med att lägga in sådana data på denna webbtjänst var Phoenix Contact.

Dag Toijer Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Publicerad Freitag, 08. April 2016 11:41

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Sök i nyheter