L

Digitaliseringskommissionen: transformation till ett helt nytt samhälle pågår

Digitalisering är ett hett ämne som syns i allt större utsträckning. På den senaste stora industrimässan i Hannover visade många företag, bland dem exempelvis Siemens vad de kan erbjuda.
Foto: Dagmar Zitkova

Den allra största förändringen i vår omvärld handlar om digitalisering. Den kommer att påverka oss starkt under de tio kommande åren och kräver att vi håller ett långsiktigt perspektiv när vi tacklar situationen. Därför har regeringen instiftat en ny myndighet, den tillfälliga myndighen Digitaliseringskommissionen som fick regeringens uppdrag att förverkliga regeringens  IT-politiska mål.


 Målet är att Sverige ska vara ”bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter”.
Uppdraget blev att senast den 31 december presentera förslagen i ett slutbetänkande. Ett antal dokument har lagts fram under resans gång från det att kommissionen startade sitt arbete den 7 juni 2012.
Driver oss framåt
”Vi befinner oss mitt i en transformation till ett helt nytt samhälle där digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn”, skrev Digitaliseringskommissionen i sitt betänkande.
Kommisionen konstaterar att förändringen pågår inom nästan alla samhällsområden, och innebär både att vi gör saker på nya sätt och att vi nu kan göra helt nya saker. Digitaliseringen förändrar helt enkelt  grundläggande strukturer för samhällets alla aktörer: företag, offentlig sektor, utbildningsväsende men också för den sociala sammanhållningen.
Nätverksstrukturer
I december lades det femte delbetänkandet fram till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan. Titelnvar Digitaliseringens transformerande kraft.
I den slog man bland annat fast att det för företagen framför allt handlar om att skapa nya värden i ett samhälle baserat på nätverk.  
Regeringens uppgift blir då att utforma en politik som gör att den digitala teknologin ska bidra till att höja produktiviteten i hela ekonomin, inte bara i it- och telekombranschen. Det är också viktigt att Sverige ligger i topp i andra mätningar än återanvändningen. Till exempel jämställdheten inom it-sektorn, användningen av it för miljön, demokrati och mänskliga rättigheter.
Ytterligare ett område som växer i betydelse för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd,  är datadriven innovation anser Digitaliseringskommissionen.
Löser aktuella problem
Det är ett område som ligger till grund för att lösa problem med global uppvärmning, energibrist och en åldrande befolkning. Regeringen bör ta fram en nationell strategi och bygga upp ett nationellt kompetenscentrum kring datadriven innovation.

Nyindustrialiseringsstrategi
Tankar från Digitaliseringskommissionens slutbetänkande är en del av regeringens nyligen utannonserade strategi för Nyindustrialisering. Strategin består av fyra huvudområden: Digitalisering,  Hållbarhet, Kompetens och Innovationskraft.– Dessa fyra utmaningar måste hanteras för att svensk industri ska få bästa möjliga förutsättningar att öka sina marknadsandelar på en växande världsmarknad, kommenterar näringsminister Mikael Damberg den nya strategin. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion.
–  Men regeringen arbetar vidare även med en rad andra frågor som också är centrala, till exempel energipolitik och arbetsmarknadspolitik.

Dagmar Zitkova Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Publicerad Donnerstag, 21. Januar 2016 11:40

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Sök i nyheter