L

Kalender

Events Calendar

Kalender
21 March 2018
 • Metromeet, Bilbao 21–23 mars 2018

  Konferens om industriell dimensionsmätning.

  Tid Wednesday 21 March 2018
  Location  Metromeet
25 March 2018
 • Allsensors, Rom 25–29 mars 2018

  Konferens om framsteg inom sensorer, aktuatorer, mätteknik och givarteknik. Konferensen ingår i det större evenemanget Digital World 2018.

  Tid Sunday 25 March 2018
  Location  IARIA
10 April 2018
 • High End Sensors, Bryssel 10–11 april 2018

  Konferens om nya och avancerade sensorer. Ämnen som tas upp är bland annat sensorer för flyg, rymdteknik och försvar, bildsensorer, datainsamling och analys, sakernas internet, energiskörd och mikromekanik.

  Tid Tuesday 10 April 2018
  Location  HES International
 • Nordbygg, Stockholm 10–13 april 2018

  Mässa för bygg- och fastighetsbranschen. Här visas bland annat teknik för energieffektivisering och fastighetsautomation, områden som växer för varje gång. Förra mässan 2016 samlade cirka 48 000 besökare och 900 utställare.

  Tid Tuesday 10 April 2018
  Location  Stockholmsmässan
11 April 2018
 • Euro Expo, Skellefteå 11–12 april 2018

  Euro Expo är en serie regionala industrimässor som hålls på olika platser i Sverige ungefär en gång i månaden. Antalet utställare vid varje mässtillfälle är cirka 100 stycken. Hela planeringen finns på Euro Expos hemsida.

  Tid Wednesday 11 April 2018
  Location  Euro Expo
16 April 2018
 • Mätteknik för industri 4.0, Brescia (Italien) 16–18 april 2018

  Metrology för Industy 4.0 and IOT är en konferens om den mätteknik som realiserar konceptet sakernas Internet. Bland ämnena hittar man industriella givare, virtuella sensorer, iot-förberedda sensorer och mätningar baserade på IOT, trådlösa sänsornät, kroppssensorer och datahantering.

  Tid Monday 16 April 2018
  Location  IEEE
17 April 2018
 • Scada-säkerhet, Stockholm 17–18 april 2018

  Årlig konferens om IT-säkerhet för scada-system, både i industrin och infrastrukturanläggningar. På konferensen presenterars praktikfall liksom föredrag av forskare och IT-säkerhetsexperter.

  Tid Tuesday 17 April 2018
  Location  Insight Events
20 April 2018
 • Tillståndsövervakning i mobila maskiner, Santander (Spanien) 20–22 april 2018

  CMMNO är en konferns om tillståndsövervakning i mobila maskiner som vänder sig till både forskare, industriföreträdare och studenter.

  Tid Friday 20 April 2018
  Location  Universidad de Cantabria
23 April 2018
 • Cemat, Hannover 23–27 april 2018

  Mässa om materialhantering och logistik. Från och med denna gång kommer Cemat att gå vartannat år samtidigt med Hannovermässan. Sista gången Cemat gick som självständig mässa var 2016. Då samlade den 1 000 utställare.

  Tid Monday 23 April 2018
  Location  Deutsche Messe
  Webbadress http://www.cemat.de
 • Hannovermässan, Hannover 23–27 april 2018

  Årlig industrimässa i jätteformat med allt från persondatorer för industrin till pipelineteknik. Förra året samlade Hannovermässan 6 500  utställare och 225 000 besökare. Från och med 2018 kommer Hannovermässan jämna år att hållas parallellt med Cemat som är en mässa om hantering och logistik.

   

  Tid Monday 23 April 2018
  Location  Deutsche MesseGrundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer