Små och medelstora tillverkare får det tufft

–  Lämnar vi alltid bort jobbet till en extern partner så kommer vi inte själva att besitta kunskapen,” säger Thomas Hvarvenius på Universal Robots. Foto: Dagmar Zitkova – Lämnar vi alltid bort jobbet till en extern partner så kommer vi inte själva att besitta kunskapen,” säger Thomas Hvarvenius på Universal Robots. Foto: Dagmar Zitkova

Vi tillverkare av robotar har en väldigt viktig uppgift idag: att göra det enkelt för de personer som tar beslutet att köra igång med att frigöra personal. Är det för svårt så kommer det inte bli av. Här haltar branschen ganska rejält.
För att vi i Sverige ska bli konkurrenskraftiga så måste vi berika oss själva med kompetens kring robotautomation. Lämnar vi alltid bort jobbet till en extern partner så kommer vi inte själva att besitta kunskapen om möjligheterna med robotautomation. Denna kunskap kommer att bli viktig i allt från hur produkter konstrueras till hur produktionslinjer byggs upp.
Våra partners har fullt upp med att installera våra cobotar och jag är helt säker på att det kommer finnas hur mycket som helst att göra i framtiden också. Jag tror t.o.m. att vi kommer få ett problem med att efterfrågan kring integration kommer att svämma över marknaden. Industrin kommer få svårt att hitta företag som kan hjälpa dem med integration eftersom behovet kommer att vara för stort. Tyvärr tror jag att våra små och medelstora tillverkare kommer att få det tuffast. Skulle det bli så kommer detta att bli ett stort hot mot industrins utveckling. Det är därför viktigt att vår tillverkande industri bygger upp kunskap och erfarenhet kring vad som går att utföra själv och vad man ska lämna till en duktig integratör. Kompentens kommer att bli en väldigt viktig pusselbit för att få konkurrenskraft i sin tillverkning.
Vi på Universal Robots bryter nu ny mark för att återigen driva på utvecklingen mot enkel robotautomation. Precis som Iphone är en hårdvara och bärare för olika appar så är UR-coboten en bärare av olika applikationer. Denna plattform består av fyra tydliga komponenter: en Cobot, Ekosystemet UR+, UR Academy och UR Application Builder:
Ekosystemet UR+ är en marknadsplats där externa utvecklare kan marknadsföra sina UR+-tillbehör som ska vara Plug & Produce. UR Academy är en kostnadsfri interaktiv utbildning som tar 87 min att genomföra. Det ger användaren en förståelse och kunskap i att komma igång med cobots.
UR Application Builder är en webbaserad mjukvara där slutanvändaren kan bygga sin applikation genom att svara på några frågor. Därefter skapas en animerad film och man ser hur det kommer att se ut, samtidigt som programmet till roboten skrivs under tiden. Blir det som man vill kan man spara ner programmet och överföra det direkt till coboten och börja köra. Man bygger sin lösning i UR Application Builder och ser hur en robot rör sig i ens applikation samtidigt som programmet byggs. Därefter väljer man sina tillbehör på UR+ samt storlek på coboten. I väntan på leveransen, 5 dagar senare, kör man utbildningen. På en vecka är man i full gång med att rusta sig med kunskap inför framtiden. Detta ger hopp till våra små och medelstora tillverkare, tycker jag.
Thomas Hvarvenius

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-12-12 09:05:12

Grundlegende Informationen über Automation Magazin