Jag har världens viktigaste jobb

– Tekniken är ett verktyg för att förbättra. Istället för att fastna vid tekniken i sig, är det sammanhanget där tekniken används som spelar roll. Det pratar vi med ungdomarna om, säger Elin Östblom Ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. Foto: Dagmar Zitkova – Tekniken är ett verktyg för att förbättra. Istället för att fastna vid tekniken i sig, är det sammanhanget där tekniken används som spelar roll. Det pratar vi med ungdomarna om, säger Elin Östblom Ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. Foto: Dagmar Zitkova

När innovationsländer rankas ligger Sverige ofta i topp, men för att behålla den positionen måste ännu fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik. Det är jätteviktigt. Och det är mitt jobb att bidra till det.
När jag gick på tekniskt gymnasium fick jag rätt ofta frågan om jag var teknikintresserad. Och trots att jag hade valt teknik hade jag svårt att identifiera mig med ordet. Är det kanske teknik som begrepp som begränsar? Ofta associeras det med prylar och ”att mecka med datorer”. Men istället för att fastna vid tekniken i sig, är det sammanhanget där tekniken används som spelar roll.
Vilka problem finns i samhället? Hur kan tekniken vara ett verktyg för att förbättra för människa och miljö? Det är den typen av frågeställningar som gör teknikämnet relevant för fler.
Det är vad vi pratar om på gymnasiemässor och temakvällar, jag och alla ungdomar jag träffar. I rollen som ungdomskommunikatör på Teknikföretagen, en arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemsföretag, är det mitt jobb att få fler intresserade av teknik. Om fler känner sig inkluderade i teknikens värld breddas perspektivet, vilket driver utvecklingen framåt. Och våra medlemsföretag kan fortsätta rekrytera duktiga medarbetare.
Att tjejer väljer tekniska utbildningar i lägre utsträckning än killar är ett känt faktum. Enligt Skolverkets preliminära statistik för läsåret 2018/2019 har andelen tjejer som söker till teknikprogrammet visserligen ökat och ligger nu på nästan 18 procent. Men det är fortfarande för få.
Grundskolan spelar en avgörande roll. Teknikföretagen jobbar med att förbättra teknikämnets förutsättningar. Bland annat genom att stötta och inspirera tekniklärare på högstadiet i deras undervisning, för att fler elever ska behålla sitt teknikintresse. Det är syftet med vår nya teknikbok ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” som utgår från aktuella samhällsproblem och hur vi med hjälp av teknik kan lösa dem.
Ett annat sätt är att bredda bilden av vilka som jobbar inom teknik- och industriföretag. Ofta visar bilder i medier ensidigt bara män. Förebilder är viktiga för att nå de yngre. Därför måste vi hjälpas åt att använda bilder där både kvinnor och män syns på lika villkor.
Det är höst och gymnasievalet närmar sig. I anslutning till detta ställer vi ut på gymnasiemässor med vår monter ”Tjejer som vill gå teknik”. Montern är en mötesplats för tjejer som funderar på att söka något med teknisk inriktning. Jag fick frågan om det här initiativet verkligen behövs och svaret är ja, absolut. Initiativ som stöttar ungdomar att göra normbrytande studieval behövs. Och vi alla bär ansvar för att uppmuntra det. Ju fler som känner sig inkluderade i teknikens värld, ju fler perspektiv får vi och desto starkare kan vi som innovationsland stå oss i den globala konkurrensen.
Elin Östblom

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-11-20 09:14:25

Grundlegende Informationen über Automation Magazin