Ny elsäkerhetslag gör resan enklare

– Den nya elsäkerhetslagen är modern och läsbar. Snårskogen med förordningar är borta och ansvaret för elinstallations- arbete involverar företagsledningen. De flesta elansvariga jag möter idag känner stöd från flera håll,” säger Patrik Eriksson Seniorrådgivare  Standard Solutions Group, SSG. Foto: Dagmar Zitkova – Den nya elsäkerhetslagen är modern och läsbar. Snårskogen med förordningar är borta och ansvaret för elinstallations- arbete involverar företagsledningen. De flesta elansvariga jag möter idag känner stöd från flera håll,” säger Patrik Eriksson Seniorrådgivare Standard Solutions Group, SSG. Foto: Dagmar Zitkova

Tågkupéns displej visar 137 km i timmen och ett snötäckt landskap viner förbi utanför. På kollegieblocket framför mig växer en mind-map fram. Under drygt 30 år har jag jobbat med elsäkerhet, elansvar och ledarskap. De senaste fyra åren har jag arbetat koncentrerat med dessa frågor, men hur skriver jag en krönika om det?
Mitt jobb är att utbilda, kompetensutveckla och ge råd i olika former. Det som ger mig energi är inte innehållet i sakfrågorna utan mötet med människorna. Det blir ju en hel del resor och hotellnätter. Jag har tappat räkningen på hur många industrianläggningar jag besökt. Monotonin bryts dock lätt av en kursdeltagares kluriga fråga eller en problemställning från en elansvarig.

Samlade erfarenhet

Om man summerar antalet verksamma yrkesår hos tolv deltagare på en elsäkerhetsutbildning blir svaret sällan under 200 år. Min respekt för denna samlade erfarenhet från arbete i komplexa anläggningar är påtaglig.
När man ser till den traditionella ”elchefens” resa de senaste 30 åren så har den för många varit krokig och ofta gått mellan hopp och förtvivlan. Företagets innehavaransvar för elanläggningen, personsäkerhet vid elarbete och installationernas utförande har vilat tungt på den elansvariges axlar och för många känts ensamt. Stödet från myndigheter och branschorganisationer har varit klent och att svara inför företagsledningen, tufft.
Idag är förutsättningarna att verka som övergripande elansvarig bättre. Den nya elsäkerhetslagen är modern och läsbar. Snårskogen med förordningar är borta och ansvaret för elinstallationsarbete involverar företagsledningen.
De flesta elansvariga jag möter idag känner stöd från myndigheten, branschen, företagsledningen och nätverkar med andra elansvariga. Jag har fått medverka och påverka utvecklingen till det bättre. Reformeringen har varit tillfredställande och gett oss ett verktyg för ett systematiskt elsäkerhetsarbete.
En lyckad resa! Att systematiskt jobba med säkerhets-, kvalitéts- och miljöfrågor är modellen för framtiden. Individens erfarenhet och kompetens i grunden borgar för ett säkert beteende.

Beteende spelar roll

Beteende är i fokus kring alla säkerhetsfrågor idag men vi får inte glömma bort att chefernas beteende och engagemang är viktigt. Chefens närvaro och uppmärksamhet är kanske viktigare än deltagandet på mötet.
Klockan närmar sig 20 och tåget rullar in på min slutstation. Imorgon väntar nya relationer med nya människor på en stor industrianläggning. Många utmaningar finns för framtiden och den goda känslan finns kvar inom mig.
Patrik Eriksson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-03-13 07:54:45

Grundlegende Informationen über Automation Magazin