SMC Automation

  • Trådlös teknik ger smartare fabrik

    Foto: SMC

    SMC lanserar ett trådlöst kommunikationssystem EX600-Wireless. Systemet är utvecklat för rörliga applikationer i tuff industriell miljö där kabelslitage och störningar från annan utrustning är ett problem. Innovationen från SMC ger industriföretag ett trådlöst system som kan hantera digitala och analoga signaler såväl som magnetventiler för pneumatik.