Scanautomatic

 • ITF Automation fyller 60 år och tar ännu ett steg mot ökad samverkan.

  ITF Automation har under 60 år haft kompentensutveckling och samverkan som sina ledstjärnor, och i oktober 2022 tar vi nu ytterligare ett steg i denna riktning när vi anordnar Automationsdagen AD2022 i samarbete med Scanautomatic. 

   

  Bäste medlem i ITF Automation,

   

  Det är idag alltså 60 år sedan vår förening bildades . Föreningen bildades formellt den 28 september 1961, då med namnet Instrumenttekniska föreningen men efter namnbytet 2018 numera ITF Automation 

   

  Riktlinjerna inför bildandet av föreningen var att skapa en  sammanslutning “för samarbete och meningsutbyte fackmän emellan” -och detta har fortsatt att vara föreningens syfte under dessa 60 år. 

   

  Föreningens står ännu idag stadigt förankrad i de tre delar som våra stadgar bygger på; 

  • Att skapa kontakt och utbyten av erfarenheter
  • Att främja utbildning, utveckling och standardisering
  • Att samverka inom gemensamma intresseområden

   

  Allt detta bygger på samverkan. Det är genom samverkan och erfarenhetsutbyten som vi kan lära av tidigare misstag och tillsammans påverka den framtida utvecklingen.

  Det finns ett välspritt ordspråk som säger att en pil är lätt att bryta, men sätter du ihop tio så är de tillsammans obrytbara. Det ligger mycket ”sanning” bakom detta, och det är genom att verka tillsammans med andra som vi kan bli riktigt starka ihop.

   

  Det är därför med stor glädje om jag idag har möjlighet att meddela att vi nu för första gången kommer att anordna föreningens Automationsdag(ar) som ett event i samverkan med andra liknande föreningar.

  ITF Automationsdagar har arrangerats årligen sedan 1987, i början som uteslutande fysiska möten men nu senast som två lyckade online-event. När vi nu inför 2022 återigen ser ut att kunna mötas i fysisk form, så sker detta i samverkan med Scanautomatic som går av stapeln i Göteborg den 18-20 oktober 2022. 

  ITF Automationdag 2022 kommer där att genomföras den 20 oktober.    

  Tillsammans med andra föreningar som Automation Region, PiiA och SEIIA så ser vi att vi både individuellt och gemensamt kommer att bli starkare och med detta också ges större möjligheter att verka för att vi går en bättre framtid till mötes.

  Med detta gemensamma arrangemang kommer vi som medlemmar i ITF automation att få än större möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya främjande kontaktnät, utan att för den skull behöva ge avkall på föreningen ITF Automations egen identitet. 

  Vi kommer därför även 2022 att bygga vidare på vårt koncept Automationsdagarna, med kompetensutveckling både i form av intressanta föreläsningar och genom möjligheten att medverka i parallella utbildningsspår. 

   

  Det fysiska mötet spelar fortfarande en mycket viktig roll i erfarenhetsutbyte och skapande av nya kontakter, och jag tror att det är många problem som fått sin lösning under samtalen i föreläsningarnas pauser och under den  uppskattade konferensmiddagen. 

  En konferensmiddag som vi planerar att fortsätta med även 2022, och som då kommer att hållas som inledning till vår Automationsdag, dvs på kvällen den 19 oktober. 

   

  Vårt program för AD2022 kommer löpande att läggas ut på automationsdagarna.se och har ni förslag på delar som ni önskar få med så ta kontakt med någon av oss i styrelsen, alternativt maila dessa till styrelsen@itfautomation.se.

   

  Vill även passa på att uppmärksamma möjligheten att introducera en yngre kollega eller bekant till vår förening, medlemskapet är kostnadsfritt fram till och med det kalenderår som medlemmen fyller 26 år.

  Ansökan om medlemskap görs på föreningens hemsida itfautomation.se, där ni även hittar mer information om föreningen och kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

   

  Med detta vill jag önska er alla en utvecklande höst, och hoppas få träffa er alla som senast under  AD2022. 

  Rickard Lycke, 

  Ordförande ITF Automation.