Rejlers

  • Rejlers hjälper Kumbro Stadsnät med driftsäkerheten

    Foto; Kumbro

    Rejlers har fått uppdraget att hjälpa Kumbro Stadsnät med att öka driftsäkerheten i verksamheten. 

    Rejlers expertis bidrar med nulägesanalys samt i arbetet med att ta fram underlag för driftsäkerhetsarbetet., som exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kontroller, dokumentering, ansvarsfördelning samt handlingsplaner och kontinuitetsplaner.