Midroc

 • Midroc Automation startar projektdivisionen Midroc EPC för totalansvar

  Foto: Midroc

  Midroc Automation rustar upp för stora industriprojekt för nyckelfärdiga leveranser, ibland även kallat totalentreprenad med helhetsansvar.
  Från och med januari har Midroc infört en ny organisation där den nybildade divisionen Midroc EPC ska ta hand om bolagets totala projekt- och leveransförmåga.
  – Det här är en nystart för oss. Organisationen finns på plats sedan första januari och nu lanserar vi den utåt, säger Michael Sundvik, chef för den nya divisionen Midroc EPC (Engineering, Procurement and Construction.
  Istället för att jobba i avgränsade projekt med olika separata delmoment som kunderna upphandlar var för sig, till exempel automation, robotik, elinstallationer, maskinbyggnad, logistik, underhåll och liknande så sammanför Midroc hela sin samlade leverans- och projektförmåga under ett och samma tak, i Midroc EPC.

 • Midrock förvärvar IT Automation i Malmö

  IT Automation är inriktat på it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. Företaget har också egna produkter för att digitalisera och effektivisera informationsflödena i produktionen. Huvudkontoret ligger i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien.