LKAB

 • LKAB digitaliserar framtidens gruva

  I projektet SUM (Sustainable Underground Mining) arbetar man för att effektivisera processer, utveckla nya och mer högförädlade produkter samt mer energi- och klimateffektiva processer.

  Kiruna har en lång tradition av styrning av olika processer i verksamheten. Sedan 1996 har data från 80 000 mätpunkter samlats in var trettionde sekund. Det ger stora möjligheter att gå tillbaka och analysera olika processteg.
  lkab har en testgruva som ligger i en liten malmkropp som kallas ”Konsuln” och är belägen söder om den egentliga gruvan i Kiruna. Till gruvan har även utvecklats en digital kopia. Målen med SUM-projektet är att öka produktiviteten med minst 50 procent, att fasa ut fossila bränslen ur järnmalmsproduktionen och att skapa en ny världsstandard för hållbar gruvproduktion.

   

 • LKAB effektiviserar och minskar antalet konsulter

  Färre konsulter och minskad personalstyrka på LKAB.

  LKAB fortsätter med åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet, rapporterar LKAB. Fokus ligger fortsatt på effektiviseringar genom kostnadskontroll, volymökning och bättre produktivitet.
  Ett intensivt arbete pågår med omställning av organisationen i tre affärsdrivande divisioner för ökad produktion och sänkta kostnader.

 • LKAB gör en ny miljardinvestering i Narviks hamn

   – Vi kommer att skapa redundans med två utskeppare så att vi kan lasta två båtar samtidigt, säger logisktikchef Markus Petäjäniemi.

  LKAB fortsätter att  bygga ut hamnen i Narvik. Nu gör bolaget ytterligare en investering på nästan en miljard kronor i ett nytt transportsystem från malmlager till skeppslastare.
  Investeringen är en vidareutveckling av de byggnationer som LKAB tidigare genomförde.
  Bland annat har all fineshantering flyttats under ett tak, en åtgärd som bland annat Narvik stad har krävt av lkab mest av miljöskäl.

 • Robothunden Spot fortsätter bryta mark på LKAB i Kiruna

  Foto: LKAB

  Robothunden Spot fortsätter att bryta ny mark på LKAB. Ett av många användningsområden är räddningsuppdrag, vid till exempel rökutveckling under jord, rapporterar LKAB.
  – Nästa steg är att koppla upp Spot på LKAB:s nätverk. Då kan roboten arbeta på distans, säger Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och processutveckling på LKAB.