IIoT

 • Kuka investerar i ny plattform för IIot

  Foto: Kuka

  Den tyska robotleverantören KUKA har investerat i företaget Device Insight i München, rapporterar Kuka i en kommuniké.
  Syftet är att förstärka sitt utbud på området IIoT (Industrial Internet of Things). Detta i Kukas nystartade dotterbolag Connyun.
  – Med ökad kompetens inom artificiell intelligens, big data, plattformar för IoT och molntjänster kan Connyun hjälpa kunderna att skapa smartare fabriker, säger Joacim Lorentsson, säljansvarig Kuka Nordic.

 • IIoT leverantörer erbjuder säker uppkoppling

  Foto: Recab

  Ioch med industri 4.0 har nya koncept och teknologier som maskininlärning, artificiell intelligens och automation utvecklats i rask takt. En av industri 4.0 huvudpelare är det som kallas ”the Internet of Things” (IoT), där datorsystem ansluter till andra enheter genom molnet. Data överförs genom ett nätverk utan mänsklig inblandning.När dessa uppkopplade enheter kan kombineras är det möjligt att samla och analysera data. Konsumenter använder molntjänster dagligen och ser dem som en självklar del av sin vardag och sitt arbete. Även i affärsvärlden tillkommer ny teknologi konstant för att öka produktivitet, eliminera felkällor och främja nästintill obegränsad uppkoppling.
  Industrial Internet of Things (IIoT) – genererar uppkoppling för fabriker. Inom tillverkningsindustri så fungerar iiot på samma sätt i en industriell skala. Istället för att förmedla information mellan konsumenter eller möta mer simpla it krav, så binder iiot ihop kommunikation mellan maskiner, fabriker och hela produktionskedjor.
  I vår nya hyper-uppkopplade värld ger iiot tillgång till mycket större mängder data, i betydligt högre hastigheter och mer effektivt än tidigare. Hur komplicerad en maskin än må vara så har iiot potentialen att koppla samman alla komponenter, vilket inkluderar sensorer, kameror och inbyggda datorer. Data transporteras från maskiner och återskapas i molnet, vilket gör informationen tillgänglig var som helst i världen i realtid. När bredden, djupet och granualiteten på data ökar blir maskininlärning möjligt och prestandan kan förbättras.
  Operatörer kan använda iiot till att förutse när deras maskiner kommer behöva underhåll eller måste bytas ut, vilket i sin tur minskar tiden för produktionsstopp och maximerar produktiviteten. Genom att använda uppkoppling via molnet så finns en stor potential att dela information och optimera processer.
  Men, som med alla större genombrott, finns det vissa utmaningar som organisationer behöver lösa.
  Molntjänster har så kallade ”Open code principals”, koder fritt tillgängliga att delas, vilket vissa företag ser som en exponering för en onödig risk. Vissa organisationer är ovilliga att anta en helt molnbaserad lösning, eftersom de är oroliga att förlora kontrollen över sina data.
  Det finns lösningar på detta.Vi på Recab ser som vår uppgift att förse våra kunder inom industrin med rätt hårdvara, inblick i denna nya värld av uppkoppling samt praktisk support. För att möta de utmaningar iiot medför har vi tagit vårt ansvar till att bli experter på cybersäkerhet. Vi försäkrar kunden att deras data alltid förblir säkra. Vårt utbud av tjänster och produkter täcker hela spektrumet “from edge to cloud”.
  Carolin Burlin

 • IIoT ökar vinstmarginal för maskintillverkare

  Foto: foto: Connectitude AB

  Industriell internet of things (IIoT) har kraftigt förenklat uppkopplingen av maskiner. Dessutom möjliggör artificiell intelligens (AI) automatiska beställningar av service, reservdelar och förbrukningsmaterial. Systemen vet exakt vilken maskin, modell och version som har vilka behov. Problemet är dock att många maskintillverkare, som är mekaniska i grunden, ger sig på att bygga egna IIoT-lösningar.  – Det svåraste är att göra bra mjukvara. Statistik visar tyvärr att IIoT-projekt fallerar med hiskeliga 76 procent, säger Johan Nilsson, CEO på Connectitude AB.

 • IP54-klassade IIoT-utvecklingssatsen

  RS Components lanserar en IP54-klassad IIoT-utvecklingssats (Industrial Internet of Things), den första i sitt slag, med så kallad plug-and-play-funktion för Harting MICA-gränsdator (Modular Industry Computing Architecture).
  Skyddsklassen IP54, som ger högt skydd mot damm och tålighet mot vattenstänk, gör att satsen passar i industriella automationsmiljöer, men även till prototyper och för utvärdering.

 • Med IIoT ökar produktionen

  Foto: Intertechna

  Redan år 2020 kommer världen att ha 20 miljarder uppkopplade enheter, det förutspår analysföretaget Gartner. I industrin har det några år diskuterats om digitalisering, Industri 4.0 och iiot (Industrial Internet of Things). Nu börjar det komma bra produkter från flera innovativa företag som bidrar till att industrin kan få säkrare och lönsammare produktion.
  Ett av industrins mest kostsamma problem är produktionsbortfall orsakade av driftstörningar på maskiner i tillverkningen. Förebyggande underhåll minskar driftstörningar. En viktig del i det förebyggande underhållet är inspektion där exempelvis vibrationer analyseras och trender för temperatur samlas in. Manuella mätningar är ofta tidskrävande och stora delar av utrustningen i en fabrik medger inte åtkomst på ett säkert sätt. Kostsam on-line mätning används därför oftast på de mest kritiska maskinerna.
  Ett exempel på hur den nya teknologin kan effektivisera produktionen är lösningar från utvecklingsbolaget Bluvision i USA.
  Bluvision kombinerar befintliga tekniska lösningar från telekomindustrin till nya iiot system för effektiva maskinövervakningar. De använder bland annat mjukvara, produkter och standarder från Google, Android, Apple samt deras underleverantörer.
  Genom att basera nya lösningar till stor del på befintlig teknologi, minskas både tiden och kostnaden för utveckling.
  Baserat på ”Beacon-tekniken” har företaget tagit fram en liten trådlös sändare som kostar långt under 1 000 kronor.
  Sändaren har ett antal sensorer bland annat för vibration i ett stort frekvensområde samt temperatur, magnetfält och ljus. Sändaren har inbyggda processorer och minnen som används för beräkning, filtrering och analys. Sändaren har ett eget batteri, den limmas på maskinen och skickar data kontinuerligt till en molnbaserad tjänst. Tjänsten analyserar information från sensorerna med hjälp av artificiell intelligens.
  Automatisering kan ske med maskininlärning som baseras på insamlad information. Varje maskin får ett eget unikt “fingeravtryck”. När en sensor rapporterar mätvärden som inte överensstämmer med fingeravtrycket indikeras symptom till begynnande fel på utrustningen.
  Underhållspersonal kan då i god tid planera för lämpliga åtgärder. Reservdelar kan beställas, resurser och personal planeras, därmed ökar underhållets effektivitet och kostnaderna minskar.
  Ett tidigt larm om begynnande fel på utrustning kan även bidra till ett säkrare arbete, riskanalyser kan utföras och avställning av utrustningen kan göras kontrollerat.
  När felet är avhjälpt kan information från sensorn användas tillsammans med fabrikens övriga data för att komma fram till grundorsaken till problemet i syfte att ständigt förbättra verksamheten.
  Lars Djuvfeldt

 • Så kommer du igång med IIOT

  – Den infrastruktur som behövs för iiot är ofta väl utbyggd inom industrin. Ändå frågar sig många hur man ska börja,” säger Ulf Hamrin, seniorkonuslt.

  Internet of Things, ofta kallat iot eller sakernas internet, innebär att vardagliga saker är uppkopplade till internet och skapar data som används av andra uppkopplade enheter. Klockan eller mobilen kan till exempel bevaka din sömn, hålla reda på dina aktiviteter och komma med insikter och råd. Sverige och övriga nordiska länder leder utvecklingen, enligt en rapport från ITU (FN:s byrå för IT-frågor).
  Globalt sett uppskattar marknadsanalysföretaget Gartner att antalet IOT-saker uppkopplade på internet redan idag uppgår till 6,4 miljarder och antalet lär öka. Det kommer att resultera i mer data, mycket mer data. Data som kan användas på sätt som vi inte ens kunde fantisera om för tio år sedan. I industrin har automatiseringen pågått ett halvt sekel och digitaliseringen är långt framskriden i de flesta anläggningar både i verkstads- och processindustrin. Det är en utveckling som accelereras av IOT. Tekniken för uppkoppling till internet utvecklas ständigt och nödvändig säkerhet liksom övervakningsrutiner förbättras hela tiden.
  Leverantörer av instrumentering och automationslösningar förser sina produkter med ny smart funktionalitet och analytisk programvara som kan appliceras i kontrollrummet, i en mobilapp, eller som molntjänster på nätet. ABB talar till exempel om digitala tvillingar, som kan användas för simulering eller felsökning lokalt eller via molnet, och Emerson lanserade tidigt Plantweb, som nu beskrivs som det digitala ekosystemet. Siemens har utvecklat sitt koncept Total Integrated Automation, TIA, under många år. Dessa lösningar är i själva verket exempel på tillämpningar och grundstrukturer för den Industriella varianten av internet of things, IITO som det ofta benämns.
  Infrastrukturen som behövs för iiot är ofta väl utbyggd i industrin idag. Ändå frågar sig många hur man ska börja med IIOT och hur man använder tekniken på bästa sätt?
  Det är lätt att bli överväldigad och vilsen av den nya tekniken. Därför gäller det att prioritera hur man skall dra nytta av IIOT, och den information som genereras, för att uppnå önskade resultat. Då är det viktigt att sätta sig in i vad IIOT  kan innebära och vilka komponenter som måste ingå i infrastrukturen för att göra dessa tillämpningar tillgängliga i den egna industrin.Det är mer nödvändigt än någonsin med kompetensutveckling för att hänga med i den digitala omvandlingen av industrin. En given plats för att ta del av redan gjorda erfarenheter och nya tekniska lösningar är ITF:s årliga Automationsdagar. Där informerar kollegor i branschen om sina erfarenheter av tekniska lösningar, cybersäkerhet och introduktion av ny teknik.
  Industrins omvandling stöttas aktivt av näringsdepartementets nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri, ett svar på Tysklands Industri 4.0. Ta vara på möjligheten att hålla den svenska industrin konkurrenskraftig under den digitala omvandling som pågår just nu.
  Ulf Hamrin

 • Strategitillväxt i IIoT

  Seeq Corporation, verksamma inom avancerad analysprogramvara för tillverkning och IIoT (Sakernas internet för industrin) har nyligen säkrat motsvarande 230 miljoner kronor i serie B-finansiering. Seeqs programvara, Seeq Workbench och Seeq Organizer, gör det möjligt för tillverkare att analysera, förutsäga, samarbeta och distribuera insikter från data för att förbättra produktionsresultaten.