Igus

  • En glidande rörelse blir en rullande

    Foto Igus

    Igus har försett sitt e-kedjesystem E4.1 med nya rullande länkar. Det gör det lättare för användare att växla över från glidande till rullande kedjor.