Bihl+Wiedemann Nordic

 • ASi-5/ASi-3 Profisafe via Profinet Gateway

  Foto: Bihl+Wiedemann

  Bihl+Wiedemann Nordic lanserar nu ASi-5/ASi-3 Profisafe via Profinet Gateway med integrerad säkerhetsmonitor. Denfinns nu också som en enda master utan integrerade I/Os. BWU4018 är på så sätt en kostnadseffektiv nybörjarmodell som hjälper kunden att utnyttja ASi-fördelar i PROFIsafe-miljön. – Till skillnad från Ethernet-ledningar, med ASi behöver man inte sådana saker som pluggar för 24V-försörjning och bussanslutning. Det är en framtidssäker teknik,  säger Jan Efland
från Bihl+Wiedemann Nordic.

 • ASI-5/ASI-3-adresseringsenheten för alla ASI-generationer

  Bihl+Wiedemann

  ASI-5 är det senaste utvecklingssteget av AS-Interface från Bihl+Wiedemann. För denna applikation lanseras nu ASI-5/ASI-3 adresseringsenhet (BW4708). Liksom med ASI-5/ASI3-gateways riktar man in sig på fullständig kompatibilitet vilket betyder att man kan använda den nya adresseringsenheten för alla ASI-5- samt för alla ASI3-moduler – och samtidigt upprätthålla ett jämnt arbetsflöde.
  Även om man ännu inte använder ASI-5-moduler kan man ändå dra fördel av avancerade produktegenskaper: en Oled färgdisplay, en inbyggd superkondensator (för kraftfull energilagring) och enkel datoranslutning via en standard-USB-C-anslutning. Det möjliggör också sömlös integration i Bihl+ Wiedemanns programpaket.

 • Nöjda utställare på Industridagarna i Malmö

  – Prototypen tillverkad av en 3d-skrivare fungerar som diskussionsunderlag när vi träffar kunder, visade Jan Efland från Bihl och Wiedemann.

  Industridagarna i Malmö är årets enda stora svenska automationsmässa. Mässan som hölls i slutet mars hade växt betydligt sedan förra gången för två år sedan. I år var besökarna 4 259 stycken, en ökning med över 20 procent. Utställarna var 230 stycken, en ökning med över 50 procent.
  Industridagarna är förvisso ingen renodlad automationsmässa, utan fem mässor som går parallellt. De två områden som ligger den här tidningen närmast är Automation och Process, som tillsammans omfattade cirka 100 utställare. Men även de tre andra delmässorna ligger nära automationsområdet: Underhåll, förpackningsmässan Empack samt Logistik.

 • Övervakar säkerhetsystem

  Safety Basic Monitor är ett övervakningssystem för överföring och bearbetning av säkerhetsdata från underordnade säkerhetssystem. Enheterna uppfyller säkerhetsnivån pl e. Med en hastighetsövervakningsfunktion som lagts till stilleståndsmonitorn går det att övervaka säkra hastigheter och säkra stillestånd för två axlar. Via det nya Ethernetgränssnittet kan 31 enheter med 62 säkerhetsmoduler anslutas.
  Bihl och wiedemann

 • Övervakar temperaturen i ugnar

  Foto: Bihl och Wiedemann

  Termokorsmodulen BWU 3271 övervakar två analoga temperatursignaler från termokors i exempelvis industriella ugnar och skickar värdena vidare till processtyrsystemet. Den temperaturbegränsare som stänger av ugnen när temperaturen överskrids, uppfyller säkerhetsnivåerna Sil 3 och PL E. BWU 3271 övervakar termokors av typen J, K, N, R och s samt signalerna 4–20 mA och 0–10 V. Modulen håller täthetsklass IP 20.
  Bihl och Wiedemann

 • Säkert på ASI-bussen

  asi-modulen kan användas för nödstopp.

  På Industrimässorna i Malmö visade Bihl och Wiedemann en ny io-modul för asi-bussen med både säkerhetsanslutningar och vanliga ingångar. Modulen bw 3064 uppnår säkerhetsnivån pl e enligt Iso 13849-1. Den kan användas för anslutning av exempelvis nödstoppsknappar, ljusridåer eller dörrbrytare.
  Säkerhetsmodulen har täthetsklassen ip 67. Den är utrustad med säkra ingångar, säkra utgångar och dessutom två till sex vanliga ingångar. Säkerhetssignalerna överförs med protokollet asi Safety till ett säkerhetsstyrsystem som sedan skickar styrsignaler tillbaka till io-modulens säkra utgångar – eller utgångar på en annan säkerhetsmodulBih

 • Universellt datautbyte från sensorn till molnet

  Hur kan data från intelligenta sensorer överföras till IT-nivån för fortsatt behandling? Detta är en viktig fråga – för bara de som kan göra det kan med framgång implementera Industrie 4.0-projekt eller prediktivt underhåll. Vårt svar är OPC UA. Många av Bihl+Wiedemanns gateways uppvisar detta öppna kommunikationsprotokoll. Det gör det möjligt för dem att överföra data från IO-Link-sensorerna direkt uppströms till IT-världen. Dessa data skulle inte vara så lättåtkomliga utan OPC UA eftersom IO-Link-enheter inte har någon direkt tcp/ip-anslutning. Enkel åtkomst till ett brett spektrum av maskindata.