Alfakomp

  • Säkra snabbkopplingar för syra

    Salpetersyra, som är viktig i den kemiska industrin, är mycket farlig vid kontakt eller inandning av ångor. Förbättrade snabbkopplingar från Walther Präzision lanseras nu i Sverige av Alfakomp. Den nya BF-serien ska erbjuda bättre driftsäkerhet, miljöskydd och hållbarhet än tidigare lösningar. Speciellt för salpetersyra finns två spillfria snabbkopplingar av högkvalitativt rostfritt stål med ren brytning med NB 5 och 12.