AI_

 • 660 miljoner kronor till forskning om AI och arbetsmarknaden

  Automatisering, robotisering och Artificiell Intelligens (AI) är på frammarch. Fenomenet väcker  många tekniska frågor, men även andra aspekter av robotisering måste nu utforskas. Nu startar många nya projekt inom detta område, berättar Uppsala universitet. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt som ska studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

 • ABB och IBM samarbetar kring artificiell intelligens för industrin

  Ulrich Spiesshofer.

   

  I slutet av april presenterade ABB och IBM ett strategiskt samarbete kring artificiell intelligens och maskininlärning. Samarbetet sker genom ABB Ability, och IBM Watson Internet of Things.
  På fabriksgolvet
   De första två gemensamma industrilösningarna som drivs av ABB Ability och Watson kommer att ge kognitiva insikter i realtid till fabriksgolvet och smarta elnät, rapporterar ABB i en kommuniké som skickades ut i samband med att sammarbetet offentliggjordes.

 • AI och digitalisering inom process på Automationsdagarna 2020

  Begreppet AI (Artificiell Intelligens) är ett av de stora inneorden i diskussionerna kring digitaliseringen. Vi som var med på 80-talet kommer ihåg att det var ett populärt begrepp redan då.Då handlade det om att kunna styra en process om vilken kunskaperna var begränsade, och om att effektivt kunna sortera ut vilka larm i en larmskur som var signifikanta, så kallde ”Intelligenta larmsystem”. Men intresset för AI och neurala nätverk mattades av efter hand. En orsak var att ”den artificiella intelligensen” fungerade bra som ett verktyg för att snabbt identifiera processer som man sedan kunde använda för att med fysikalisk/kemisk grundkunskap förbättra styralgoritmerna, men i praktiskt bruk så var den artificiella intelligensen bara smart ”i de flesta fall”. Men i de fall där slutsatserna blev helt fel kunde intelligensen då orsaka stor skada på kort tid. Förtroende för tekniken var svår att upprätthålla i praktisk drift.

 • Användningen av AI i Sverige ska accelereras

  Foto: Rise

  En av Sveriges etablerade profiler inom ai (Artificiell Intelligens), Daniell Gillblad har nu på heltid knutits till det nationella AI-centret ai Sweden, rapporterar centret i en kommuniké. Daniel Gillblad har forskat om ai sedan 1999 och är en av Sveriges stora auktoriteter inom området. Under 18 år var han forskare, forskningsledare och labchef på Swedish Institute of Computer Science, Sics, och när Sics gick in i Rise utsågs han till forskningschef för ai. Daniel Gillblad blir en av två Co-Directors för AI Sweden.

  AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Det stöds av staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige.
  – Jag har kommit fram till att det bästa jag kan göra för att bidra till detta är att gå in helhjärtat i ai Sweden. AI Sweden har en unik styrka i sitt samarbete med nära 100 partners från näringslivet, akademin och offentlig sektor, säger Daniel Gillblad, ny Co-Director på AI Sweden.
  Centret driver projekt av nationellt intresse inom detta område och erbjuder riktad utbildning. Genom den så kallade Datafabriken kan centrets partners få tillgång till data och använda datorkraft och lagringskapacitet i olika AI-projekt. Datafabriken består av teknisk infrastruktur, data, rättsliga ramar och kunskap för hantering och åtkomst av stora och komplexa datamängder. Datafabriken tillhandahåller den infrastruktur, verktygskedjor, användargränssnitt och datauppsättningar som är nödvändiga för att genomföra forskningen och utveckla de lösningar som AI Swedens partners önskar. Datafabriken utvecklas även för att kunna bli en nationell testbädd för datafabrikslösningar. Den kommer att innehålla snabbutvecklad ny teknik och positionera sig som ett internationellt riktmärke för hur man skapar en mycket värdefull datafabrik.
  AI Sweden finansieras av Vinnova samt av anslutna partners. Centret har cirka 35 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro och snart öppnas även i Luleå, Sundsvall, Skellefteå, Linköping och Karlskrona.

 • Artificiell Intelligens ska användas vid programvaruutveckling

  En allt oftare frågeställning handlar om huruvida artificiell intelligens (AI) kan användas för att ta ett språng framåt vid programvaruutveckling (PVU). Svaret är ja, det är företrädare för företaget Eficode och det privata laboratoriet för artificiell intelligens, Silo AI, övertygade om. I ett samarbetsprojekt som startades i våras utreder de därför hur olika former av ai kan tillämpas under utvecklingen och publiceringen av digitala tjänster i olika skeden.

 • Artificiell intelligens ska bli en ny paradgren i Sverige

  – Sverige är på väg inom AI, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre bild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

  Vinnova har fått i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget för artificiell Intelligens, AI. Regeringen har gett innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att kartlägga och analysera läget gällande utveckling av AI i Sverige, rapporterar Regeringskansliet. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en av utgångspunkterna för ett framtida arbete inom området.
  Fungerande fabriker
  – Vi måste behärska ai för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden, oavsett om det handlar om självkörande bilar, färre oplanerade stopp i våra svenska fabriker eller smartare sjukvård, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

 • Ny styrenhet med artificiell intelligens

  Omron lanserar ny Sysmac AI-styrenhet med AI-bibliotek för förebyggande underhåll. Den nya artificiella intelligens-lösningen samlar in, analyserar och utnyttjar data på "Edge"-enheter i en styrenhet för att förlänga utrustningens livslängd och upptäcker avvikelser för att förhindra fel. Det är den första ai-styrenheten för maskinautomation med ett Sysmac-bibliotek från Omron, och kombinerar styr- och kontrollfunktioner hos tillverkningslinjer och utrustning med AI- bearbetning vid tillverkningsanläggningar i realtid.

 • Öppnade ett nationellt center för tillämpad forskning inom Artificiell Intelligens

  foton: AI Innovation of Sweden

  I början av februari invigdes ett nytt center -AI Innovation of Sweden, på Lindholmen Science Park. Centret är en nationell och oberoende satsning som ska fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet där Lindholmen Science Park är en formell värd för satsningen tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nya centret.

 • Rise rekryterar tio AI-forskare

  Sverige är bra på AI men ligger inte i topp. USA, Kina, Japan och Sydkorea har ett försprång. Därför ska Rise i nya centrumbildning utnyttja möjligheterna med tillämpad AI i industrin. AI är kärnan i avancerad digitalisering och dess tillämpningar i smarta produkter och produktion, tjänster och automation, vilket förändrar företag och samhälle i grunden. Rise utökar nu sitt team och söker tio nya AI-forskare som ska arbeta med teknikområden som bland annat deep learning, datorseende, språkteknologi, automatiska resonemang och AI-plattformar.

 • Robothunden Spot fortsätter bryta mark på LKAB i Kiruna

  Foto: LKAB

  Robothunden Spot fortsätter att bryta ny mark på LKAB. Ett av många användningsområden är räddningsuppdrag, vid till exempel rökutveckling under jord, rapporterar LKAB.
  – Nästa steg är att koppla upp Spot på LKAB:s nätverk. Då kan roboten arbeta på distans, säger Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och processutveckling på LKAB.

 • Rockwell satsar på AI för automationsanläggningar

  Foto: Dagmar Zitkova

  Allt fler kunder intresserar sig för AI (Artificiell intelligens) för automationsanläggningar och hur man kan utveckla produktionen med hjälp av digitalisering, berättar Henri Putto, Rockwell Automations nordiska marknadschef på affärsenheten Architecture & Software.  – Rockwell Automation har flera olika erbjudanden inom dessa områden ute på marknaden. Factory Talk Analytics, till exempel, som är hälsokartläggning och diagnostikinstrument för styrsystemenheter.

 • Samarbetar kring en AI-robotlösning

  Foto: ABB

  ABB och Covariant samarbetar om integrerade AI-robotlösningar, rapporterar ABB. Startup-företaget Covariant från Silicon Valley har vunnit ABB:s globala tävling om att hitta en AI-partner för samutveckling av intelligenta robottekniker. Covariant har utvecklat en AI-programvara som möjliggör för ABB att lansera en helt autonom griplösning.Den första AI-lösningen för logistik har redan installerats och är under inlärning vid Active Ants expedieringscenter för e-handel i Nederländerna.

 • Somas driver ett AI projekt

  I ett gemensamt projekt ska Somas tillsammans med konsultbolaget Afry undersöka möjligheter att använda AI och maskininlärning för att prediktera underhåll, rapporterar Somas. Finansiering av detta projekt har beviljats av Vinnova. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans. Afry kommer in som konsulter. Syftet är att utreda möjligheterna att använda insamlade sensordata för preventivt underhåll, men Somas vill även presentera färdplan för fortsatt arbete inom detta område.

 • Svenska storföretag är bäst i Europa på AI

  Foto: Microsoft

  I slutet av september presenterade Microsoft en ny rapport i vilken de undersöker användningen av artificiell intelligens (AI) inom näringslivet i femton europeiska länder. Rapporten bygger på djupintervjuer med högt uppsatta beslutsfattare på mer än 270 företag och kartlägger användning och attityder till AI. Tjugo svenska storföretag har deltagit i studien, bland annat Ericsson, SEB, EQT och Fortum uppger Microsoft.

  – AI har redan börjat förändra arbetslivet. 74 procent av företagen ser möjligheter att implementera smart automation på bred front och flera uppskattningar talar om att mellan 20 och 30 procent av alla nuvarande uppgifter går att utföra helt utan mänsklig inblandning. Genom att automatisera repetitiva uppgifter, som ofta ses som tråkiga, frigörs tid till mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter, säger Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige.