Afry

 • Afry förvärvar finskt infrastrukturbolag

  Teknikkonsulten Afry har förvärvat Suunnittelukide Oy, ett finskt bolag som erbjuder tjänster inom brodesign och avancerade konstruktionslösningar. Med detta förvärv förstärker Afry i Finland.  – Infrastruktur är ett av våra viktigaste tillväxtsegment, och med det här förvärvet kommer vi att stärka vår tekniska specialistkompetens inom brodesign och avancerade konstruktionslösningar avsevärt.

 • Afry medverkar i ny bioproduktfabrik i Finland

  Afry blir ingenjörspartner i Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Finland. Afrys kontrakt omfattar projektledningstjänster, detaljprojektering för samtliga tekniska och digitaliseringstjänsterna för fabriken med bland annat Building Information Modeling och Process Information Modeling, inklusive upprättande av SSOT-koncept det vill säga digital tvilling.

 • Digitalisering i montering gav priset

  Foto: Rise

  Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av coronaviruset till trots, genomfördes prisceremonin för det 19 Monteringspriset. Priset delades ut under den traditionella konferensen  Monteringskonferens som arrangerades av Svenskt Monteringsforum  i Stockholm den 11 mars. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry.