Automation Region

Genom samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling arbetar vi för effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad svensk konkurrenskraft.