Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
040-93 30 30
www.sensorgruppen.se
Styrning från nivåtank, säkerhet samt antistatutrustning med HMI och PLC.
0920-22 85 77
www.sgia.se
08-728 10 00
www.siemens.se
Lösningar för industri, infrastruktur, energi, miljö, hälso- och sjukvård.
042-654 00
www.sigbi.com
Komponenter och system för automatisering av maskiner och processer.
040-41 82 30
www.skssweden.se
Mekaniska och elektromekaniska komponenter och system.
070-190 59 23
www.smartautomation.se
Operatörspaneler från Exor och PLC:er från Fatek.
08-603 12 00
www.smc.nu
Automation och pneumatik.
031-709 63 00
www.solvina.se
Överordnad styrning och analys av ång- och elkraftsystem samt simulering.
0533-167 00
www.somas.se
Regler- och avstängningsventiler i rostfritt syrafast stål för process och energi.
0770-22 02 41
www.spektatron.se
Vakuum, pneumatik och vakuumlyftar.
0152-225 00
www.spminstrument.se
Tillståndskontroll.
011-39 31 00
www.stafsjo.com
Skjutspjällsventiler.
08-683 33 00
www.wahlstrom.se
011-15 83 41
www.stmsweden.se
Växellådor och elmotorer.
08-544 404 00
www.styrlogic.se
031-336 60 00
www.swisslog.com
Integratör av automatiska lager- och distributionslösningar.
08-620 20 00
www.system3r.com
Automatiserad enstycksproduktion.
013-35 70 30
www.systemtech.se
Produkter för små- och medelstora automationssystem och maskiner.
0410-483 30
www.systemelektro.se
Doseringsanläggningar, fastbränslepannor och transportsystem.
08-500 014 50
www.tactile.se
Tillverkning och installation av kundanpassade industri-PC.
031-40 30 60
www.telefrang.se
Kundanpassade IO-moduler baserade på den egna Siox-bussen.
040-29 89 20
www.timemetrics.se
Utvecklar och marknadsför program för produktionsplanering.
044-24 67 00
www.tollo.com
Linjärenheter, ställdon och precisionsställdon.
08-653 32 09
www.tox.se
Pressar och plåtsammanfogning som bygger på el, pneumatik och hydraulik.
08-756 72 20
www.trelectronic.se
0532-60 78 00
www.transformatorteknik.se
Transformatorer och induktiva komponenter.
0370-828 00
www.troax.com
Maskinskydd runt farliga maskiner.
010-447 16 00
www.turck.se
Sensorer, givarkablage, fjärr-IO, RFID, visionsystem och Atexsensorer.
0413-245 40
www.ugab.se
Kundanpassade komponenter och automationsutrustning.
0733-66 07 07
www.upwis.com
Trådlösa sensorsystem och sakernas Internet.
0480-42 91 00
www.ventim.se
Ventiler, manöverdon och mätinstrument för flöde, tryck och nivå.
013-16 62 00
www.vtab.se
Vibrationsövervakning.
0321-355 35
www.visvalue.se
HMI och scada från Iconics, fastighetsautomation och produktionseffektivisering.
Distribuerade IO, kompakta styrsystem, Interface elektronik och anslutningsprodukter.<br /> <br />
040-36 50 70
www.walltin.se
Fastighetsautomation.