Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
08-626 48 40
www.metric.se
Maskinseende, givare, ridåer, industri-PC, industriell datakommunikation och WLAN.
0411-55 89 80
www.mhmodules.com
Utrustning för materialhantering inom industriell produktion.
08-470 25 00
www.micatrone.se
Mätning, reglering och övervakning av låga lufttryck och luftflöden.
08-599 900 00
www.microsoft.se/dynamics
Totalåtaganden inom automation och process.
0703-99 27 55
www.migalon.se
System för underhåll, förråd, inköp och stopptidsuppföljning.
0155-777 00
www.miltronic.se
Kablar och kabelnära produkter.
040-680 80 60
www.produktinspektion.se
Defektering och avskiljning av främmande föremål i produktionen.
031-65 37 00
www.modernelteknik.se
Automationskomponenter levererade från stort lager i Göteborg.
08-685 15 00
www.multicomsecurity.se
Överföring av kritisk information, övervakande larm och mobila datatjänster.
013-31 61 00
www.naf.se
Reglerventiler för processindustrin.
08-587 895 00
www.sweden.ni.com
PC-baserade mät- och testsystem.
031-748 56 00
www.nestejacobs.com
Processtyrning, optimering och online-analys.
0454-370 29
www.nfodrives.se
Egen patenterad frekvensomriktare för störningsfri motorstyrning.
08-448 38 80
www.nilhe.se
Videoövervakning av processer.
08-594 114 00
www.nord.com
Växlar, motorer och frekvensomriktare.
08-18 81 85
www.nordela.se
Komponenter för industri- och fastighetsautomation.
040-59 51 00
www.norgren.se
040-31 69 00
www.novotek.se
08-632 07 90
www.now.se
Visionsystem.
0451-38 41 00
www.industriteknik.se
Helhetsleverantör inom automation och specialmaskiner.
033-23 34 40
www.ocs.se
Hängtransportörsystem för produktion, lager och distribution.
08-767 76 57
www.odencontrol.se
Starka och snabba elektriska ställdon med hög precision.
08-564 808 40
www.omniprocess.se
Instrument för tryck, nivå, flöde och temperatur samt analys av gaser och vätskor.
08-632 35 00
www.industrial.omron.se
Komponenter och system för industriell automation.
08-756 47 70
www.opensystems.se
Integration av system för tredimensionell elektroniktillverkning.
0768-99 93 30
www.opiflex.se
Automation med mobila robotar, automatisering av tillverkning i små serier.
08-632 66 50
www.optiscangroup.com
Röstbaserad lagerhantering.
08-705 25 00
www.optonova.se
Visionsystem för avsyning.
0533-150 60
www.paab.com
Mätning av flöde, nivå och tryck, vätskeanalys samt linjära ställdon.
054-52 14 70
www.palmstiernas.se
Gaslarm och styrning av ventiler.
033-700 52 00
www.parker.com/se
Frekvensomriktare, permanentmagnetiserade motorer och linjärenheter.
Induktiva givare, fotoceller och RFID.
031-706 19 80
www.permanova.se
Robotiserade lasersystem för svetsning, skärning och märkning.
0171-46 94 20
www.auto-id.se