Dag: 14 juni 2022

Det är ingen slump att Skellefteå är platsen för Euro Mine Expo. I snart 100 år har malmfyndigheter säkerställt arbetstillfällen för generationer av människor och bidragit till dagens samhällsutveckling.Runt om gruvnäringen har också nya näringsgrenar vuxit fram, varav flera företag nått världsledande positioner. Och när batteritillverkningen nu bryter ny mark är behovet av en 100-årig basindustri som producerar hållbara metaller större än någonsin.

Som ett alternativ till traditionella skruvtermineringar möjliggör tekniken med burkklämma särskilt enkel och snabb anslutning av kablar. Vibrationssäkra varianter med burkklämma finns för Binders M12-kontaktdonserier 713, 715 och 825.