Dag: 11 maj 2022

Mälardalens Universitet har beviljats finansiering för ett nytt projekt som ska utveckla ett självövervakande, självlärande och självförklarande underhållssystem. Systemet ska förutse behov och avvikelser i tillverknings- och produktionsprocesser hos industriföretag.

I går slog Elmia Produktionsmässor upp sina portar för besökare och det blev en lugn start. En av utställarna på Elmia Automation, företaget Sejfo upplevde ändå att trycket var högt i deras monter.
– Vi tycker att första dagen har gått jättebra och vi har haft folk i montern nästan hela tiden, säger Katarina Gildén säljingenjör, och Stefan Jansson konceptingenjör på Sejfo.