Dag: 13 januari 2022

Så här på det nya året är det kul att både blicka tillbaka på det som varit men också att börja fundera kring vad man ska prioritera. Omniarchs COO Hans Edlund bjuder nu i inledningen av 2022 på en trendspaning inom tre för e-handeln (och fysisk handel) viktiga områden, tre saker som tros kommer bli viktigt att fokusera på under 2022 och framåt.