L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on fredag, 27 januari 2017

Under sin årliga kunskapskonferens, Automationsdagarna 2017, delade Instrumenttekniska Föreningen, ITF, ut för trettonde gången sina Automationspriser till ”två välförtjänta automationare”, skriver ITF i en kommuniké. Årets mottagare av ITFs stora Automationspris är Börje Eriksson, automationsingenjör på Metsä Board i Husum. ITF:s Framtidspris tilldelades Kenneth Karlsson, lärare på teknikcollege i Kungsbacka kommun.

Write on fredag, 20 januari 2017

Lotta Frenssen blir ny vd för Elmia i Jönköping. Hon tillträder tjänsten i mars. Lotta Frenssen är 49 år och kommer närmast från 3m där hon har jobbat som nordisk marknadschef inom området industri och transport och just nu arbetar som projekt- och förändringsledare i ett större projekt.
Industrimässor
Elmia satsar på att skapa ett brett industriellt kluster i Jönköping och utvecklar sina parallella industrimässor.

Write on fredag, 27 januari 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din en egen prenumeration. Klicka här.

Inneh nr1 2017

Nummer 2 kommer ut den 22 februari

Write on måndag, 23 januari 2017

Arla börjar producera hushållsost i Östersund och investerar 25 miljoner kr i mejeriet där. Osten ska göras på mjölk från Jämtland, och enligt planerna ska den  börja säljas i hela landet redan i maj 2017.  Inledningsvis kommer Arla att investera i en ny produktionslinje på mejeriet. Efterfrågan på mejeriprodukter gjorda på lokalproducerad mjölk fortsätter att öka. Arla erbjuder redan lokalt ursprungsmärkta ostar från mejerierna i Kalmar och Kvibille, och i februari börjar Arla Ko Gotlandsmjölk säljas även i Stockholm.

Write on tisdag, 31 januari 2017

Nya åtgärder och utveckling av ny teknik ska säkra tillgången på dricksvatten. Svenska vattenmyndigheter fastställer nu på regeringens uppdrag ett nytt åtgärdsprogram för dricksvatten för perioden 2017-2021. Åtgärdsprogrammet talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att våra miljökvalitetsnormer ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet inriktas på vatten med problem eller där kvaliteten riskerar att försämras.

Write on tisdag, 17 januari 2017

Under det ordinarie underhållsstoppet i december på SSAB Special Steels anläggning i Oxelösund bytte abb bland annat styrsystem för kraftförsörjningen till valsverket, rapporterar SSAB.
Ett haveri
Vid den planerade återstarten havererade en transformator. Efter reparation, under återupptagen uppstart av valsverkets drivsystem, havererade återigen en av totalt sex likadana transformatorer. abb renoverar nu denna transformator och gör en förnyad felsökning av styrsystemen. Detta arbete beräknas ta cirka tre veckor.

Write on tisdag, 20 december 2016

Läs hela tidningen genom att skaffa din en egen prenumeration. Klicka här.

Innehall nr11 2016 hemsidan

Nummer 1 kommer ut den 27 januari

Write on torsdag, 05 januari 2017

Projektorganisationen Idélandet Sverige vid Sveriges ingenjörer har samlat Luleås ingenjörer för att presentera nya idéer för regionens tillväxt. 18 ingenjörer har sökt efter nya lösningar. Intressanta idéer  finns inom bland annat fiskodling i slutna kretslopp och i kraftverksdammar. Industriell fiskodling i kalla klimat har tuffa motståndare som is, hårda vindar och kallt vatten. Genom att använda värmen som genereras från Norrlands stora processindustrier kan fiskodlingens förutsättningar förbättras.

Write on tisdag, 03 januari 2017

Ett tiotal forskare och industridesigners har tillsammans utvecklat ett nytt, flexibelt transportkoncept, rapporterar Ebm-papst.
Konceptet heter Karis Pro. Det skiljer sig från olika traditionella transportsystem för interna transporter, som oftast består av långa och komplexa transportbanor, genom att transportenheterna rör sig autonomt genom anläggningen, skriver Ebm-papst.
– Det unika med Karis Pro är att robotarna snabbt kan sättas i arbete och att de helt självständigt planerar sina rutter och hittar till de platser där gods ska hämtas och lämnas, säger Andreas Trenkle vid Karlsruhe Institute of Technology som är ansvarig för projektet.

Write on torsdag, 22 december 2016

Norrmejerier i Umeå har  investerat ca 200 miljoner kronor på utbyggnaden av sin anläggning för ostförädling.
Teknik och maskinutrustning köptes  i hela Europa efter en noggrann urvalsprocess. Köpesumma var ca 130 miljoner kronor.
Hela hanteringen har en mycket hög automatiseringsgrad med många helautomatiska maskiner och många robotceller.

Redan för ett tag sedan startade Norrmejerier sin resa mot en allt mer omfattande automatisering. Mejeriet  i Umeå togs i bruk 1979. Därefter har mejeriet byggts ut och automatiserats i omgångar. Ostlagret i Umeå är numera helautomatiskt.Stora robotar används bland annat för att vända på ostar under lagringstiden.
Nu har Norrmejerier kommit in i nästa steg av  förnyelseprocessen.
– Vi skärskådar och utmanar allt vi gör i alla delar av vår produktionskedja, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig vid Norrmejerier.

Sök i nyheter