L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on onsdag, 22 februari 2017

Nya europeiska standarder behandlar den nya tillväxtindustrin, datahallsindustrin. I januari fastställdes nya standarder med olika aspekter på anläggningarnas energieffektivitet, rapporterar sek (Svensk Elstandard) i en kommuniké.  Bland annat ska man med nyckeltal (KPI) bestämma andelen förnybar energi som utnyttjas. Standarden ingår i en serie europeiska standarder, en 50600, där övriga delar tidigare fastställts som svensk standard.

Write on tisdag, 21 februari 2017

Svenska vattenkraftsanläggningar har kommit till den fas då de behöver en rejäl uppgradering.
 – De flesta vattenverk och reningsverk byggdes på 60- och 70-talet. Sedan dess har tiden i princip stått still, konstaterar Johan Westin, driftledare på Kalmar Vatten.
Den senaste tidens klimatpåverkan har gjort situationen värre även för kommuner som annars skulle ha  goda förutsättningar att leverera bra vatten.
– Vi på Kalmar Vatten kan inte göra så mycket åt klimatförändringarna. Däremot kan vi försöka hitta olika förbättringsområden. Vi kan göra processen smartare genom att mäta grundvattennivåerna online och använda de data i styrsystemet.

Write on torsdag, 16 februari 2017

I slutet av förra året beslutade regeringen att anslå 11,5 miljoner kronor för att olika investeringsfrämjande insatser ska kunna genomföras. Detta som en del i genomförandet av regeringens så kallade Nyinvesteringsstrategi - satsningen Smart industri.
Uppdraget att hålla i de olika åtgärderna fick Business Sweden. Datum för slutredovisningen av uppdraget är satt till den 31 mars år 2020.
Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartement, var inbjuden att under ITFs årliga konferens, Automationsdagarna, presentera regeringens tankar kring Nyinvesteringsstrategi.

– Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd har hamnat i förnyat fokus. Industrin står för en femtedel av både bnp och sysselsättningen, exporten motsvarar 45 procent av värdet av Sveriges bnp och industrin står för 77 procent av det samlade exportvärdet. Industrins teknikutveckling och innovationer erbjuder lösningar på många samhällsutmaningar, konstaterade Christina Nordin.

Write on onsdag, 08 februari 2017

Eu:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat att bidra med 7,9 miljoner kronor för att Evertech ska kunna genomföra ett så kallat demonstratorprojekt, Ecofast, av ny energiteknologi, rapporterar Evertech. Inom ramen för projektet ska man utveckla digitaliserade fastighetssystem. Även systemets installationsmöjligheter ska presenteras. De ska integreras med Evertechs egenutvecklade system för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi. Lösningen är specialanpassad för fastigheter i kallt klimat.

Write on måndag, 13 februari 2017

 

Billerud Korsnäs har gett uppdrag åt Pöyry att leverera ingenjörstjänster för uppförandet av en ny kartongmaskin vid bolagets produktionsanläggning i Gruvön, rapporterar Pöyry.
Den nya maskinen blir en av de mest kostnadseffektiva på marknaden med en årlig produktionskapacitet på cirka 550 000 ton vätskekartong, kartong, livsmedelskartong och liner, skriver Pöyry som har varit involverat i studier och förprojekt sedan år 2014.
– Tillsammans med Billerud Korsnäs har vi utvecklat investeringsplanen till ett livskraftig tekniskt koncept.  – Den här investeringen är den största i Billerud Korsnäs histora och gör det möjligt att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid, säger Ulf Eliasson, chef vid Billerud Korsnäs.

Write on tisdag, 14 februari 2017

 Bilar som jobbar var en separat avdelning under Stockholmsmässans stora Motor Weekend, en fyradagars utställning inom området motorsport och transporter. Cirka 53 500 besökare kom mellan den 16 och 19 januari för att se det senaste inom yrkesbilar, trendbilar och motorcyklar. Motorcyklar av alla de slag var självklart en given succé, men även intresset för yrkesbilar på avdelningen Bilar som jobbar var mycket stort. Parallellt  med utställningen anordnades olika seminarier.

Write on fredag, 10 februari 2017

En sömnhjälpsrobot, skapad av ett holländskt team, utsågs till vinnare i den internationella pristävlingen Robotdalen Innovation Award 2017.
Det danska startupbolaget Berger Neurorobotics vann specialpriset Emerging Technologies Award för sin lösning gällande lärandemaskinteknologi. Priserna delades ut vid en prisceremoni på Expectrum i Västerås den 6 februari, rapporterar Robotdalen.

Write on fredag, 10 februari 2017

Den 6-10 februari reser statsminister Stefan Löfven i Sverige för att besöka svenska produktionsanläggningar, rapporterar regeringen.
Först besöker Statsminister Löfven Marbodals fabrik i Tidaholm för att ta del av produktionen och samtala med företagsledning, medarbetare och fackliga representanter. Med på besöket är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Marbodal ingår i Nobiakoncernen, idag en stor aktör på marknaden i hela Europa med tillverkning av köksmöbler.

Write on måndag, 06 februari 2017

Det nya Karolinska Universitetssjukhusets 29 självgående robottruckar har fått egna namn. Robotarna ska transportera patientmat, kläder och läkemedel i sjukhusets nya byggnader. Namnen har de fått genom en tävling där barn upp till 12 år har lämnat in namnförslag och tecknat en bild på en robot, berättar sjukhuset.
Fick träffa sin robot
De vinnande namnförslagen har valts med hjälp av barn från Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Write on måndag, 30 januari 2017

Datorinstitutet Sics, Swedish ICT, Innventia och SP har från och med den första januari gått samman i den gemensamma koncernen Rise. Syftet är att stärka och utveckla forskning och innovationer. De 13 tidigare industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia har överlåtit sina aktier i respektive institut till Rise som därmed blivit ensam ägare till den nya forskningskoncernen.

Sök i nyheter