L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on onsdag, 18 december 2013

Affärssystemleverantören Epicor Software Corporation har sponsrat en kartläggning av industriföretagens kundorientering, rapporterar Epicor i en kommuniké.
Undersökningen har genomförts av  idc och visar att en stor del av tillverkande företag saknar en kundorienterad kultur och har en outvecklad förståelse för vikten av en god kundupplevelse.

Write on onsdag, 18 december 2013

I höstas genomförde elektronikbranschen sin årliga konferens Embedded Conference Scandinavia. Förutom utställningen och en mängd seminarier presenterades vinnarna av årets tävling Swedish Embedded Award som delas ut för bästa tillämpningar inom området inbyggda system. Priset delas ut i tre kategorier: Företagspris (Enterprise Category) Student som går till ett bidrag från studenter vid svenska högskolor samt Micro/Nano, för bästa bidrag som innehåller mikromekanik.

Write on onsdag, 18 december 2013

Tidiga signaler om risker i arbetsmiljön ignoreras vid 60 procent av arbetsplatserna, rapporterar Arbetsmiljöverket i en kommuniké.
Under 2012-2013 har Arbetsmiljöverket inspekterat 4 500 arbetsplatser inom en kampanj som ingår i den så kallade Europeiska arbetsmiljöveckan, som har uppmärksammats i hela eu.

Write on onsdag, 18 december 2013

Verktyg och andra objekt kan falla in i en energikedja och blockera dess rörelse. För att begränsa skadorna har Igus tagit fram övervakningssystemet ppds. Det mäter förskjutningskrafterna i kedjan, registrerar om gränsvärden överskrids och ger i allvarliga fall signal till maskinstyrningen att stoppa alla motorer och därmed kedjans rörelse. ppds kan användas för förflyttningssträckor från 10 meter till 500 meter och mer.
Igus

Write on onsdag, 18 december 2013

Flukes IR-kameror TI 200, TI 300 och TI 400 kan anslutas till det trådlösa systemet Fluke cnx, där kamerorna kan fungera som huvudenheter för realtidsmätningar från fem trådlösa moduler, exempelvis växelströms- eller spänningsmoduler, och införliva information i IR-bilden. Från kameran kan bilder överföras trådlöst till en dator, en Apple I-Pad eller en I-Phone och importeras till analys- och rapportprogrammet Fluke Smartview. Med mobilappen Smartview kan man utan att återvända till kontoret skapa och skicka rapporter till kunder och andra berörda. Modell TI 400 kan mäta temperaturer på +1 200 °C.
Fluke

Write on onsdag, 18 december 2013

Balluff Industrial rfid lagrar verktygsinformation på ett datamedium inbäddat i verktygshållaren. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt när verktyget lastas och lossas. Identifieringssystemet är lämpligt för industriell användning och klarar stötar och vibrationer liksom elektromagnetisk, termisk och kemisk påverkan. De centrala delarna i Balluffs identifieringssystem bis är robusta databärare, ett läs- och skrivhuvud och en processosenhet.
Balluff

Write on onsdag, 18 december 2013

Många elektrosvetsmuffar använder streckkoder för inmatning av svetsparametrar och information om spårbarhet. Eftersom det kan vara svårt att läsa av streckkoden med en läspenna levererar gpa Flowsystem alla sina elsvetsaggregat i Elektraserien med en laserhandskanner. Det går också att identifiera operatörerna med hjälp av id-kort som skannas med handskannern. Aggregaten är försedda med universaladaptrar, vilken gör att de kan hantera olika fabrikat av elsvetsmuffar utan lösa adaptrar.
GPA Flowsystem

Write on onsdag, 18 december 2013

Safety-Bridge är en är fältbussoberoende lösning för att överföra säkerhetssignaler som motsvarar säkerhetsnivåerna pl e och Sil 3. Systemet består av fältbussanslutna säkerhetsöar för anslutning av exempelvis nödstopp, tvåhandsdon, ljusridåer eller säkerhetsdörrar. Öarna har upp till 15 anslutningar och 32 öar kan samsas i ett nät. Signalerna kan med fördel blandas med vanliga ”osäkra” signaler. Anslutningsöarna kan kopplas till de flesta fältbussar, exempelvis Profibus, Modbus, Ethernet ip, Profinet, Sercos och Devicenet. På så vis blir det möjligt att uppgradera äldre maskiner till kraven i det nya maskindirektivet utan stora nyainstallationer.
Phoenix Contact

Write on onsdag, 18 december 2013

I slutet av november bjöd Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, in en stor mängd internationella experter för att under deras stora idédag ge sin syn på hur viktig industriproduktionen är för ländernas utveckling. Bland talarna fanns svenska politiker, en representant från eu, en sakkunning från Barak Obamas administrationsråd för produktionspolitik, en chef för ett stort tysk forskningsinstitut, ett flertal representanter från akademin och ett flertal chefer från stora bolagskoncerner. Och tongångarna var enhetliga. Det är dags att återindustrialisera Västvärlden.

Write on onsdag, 18 december 2013

Nyligen hade vi en genomgång i ledningsgruppen på Karlskoga Automation. Vi träffades med respektive för att skapa delaktighet. En av de medverkande berättade då om hur barnen fått i skoluppdrag att berätta om sina föräldrars jobb. Barnet frågade och frågade men gav till slut upp och beskrev pappans jobb som att ”sitta i soffan med datorn i knät”. Men han är ju automationsexpert!
Jag fick en riktig tankeställare – hur ska vi kunna attrahera oinvigda kunder eller nästa generation arbetskraft när vi inte kan förklara enkelt vad vi gör?
Enligt Wikipedia är automation att låta en maskin eller teknik utföra ett arbete. Exempel som ges är väderkvarnar och musikproduktion! På Karlskoga Automation säger vi att automation är ”när samverkan mellan människa och maskin är som bäst”. Men bäst på vad skulle barnet fråga.Vi i automationsbranschen måste bli bättre på att förklara vad automation är och vilka uppgifter det löser. Och inte bara för barn. När vi fick en stor orderförfrågan nyligen blev jag orolig: kravspecifikationen var helt uppenbart ofullständig – vet verkligen slutkunderna vad de behöver ha? Inköpsreglerna i globala bolag säger att minst tre oberoende leverantörer ska tillfrågas – men med vilken effekt om specifikationen är för dålig?
Jag gick tillbaka och kollade i vår projektlista och kunde konstatera att de flesta kravspesar vi fått inte håller måttet fullt ut. Här har vi en riktig utmaning: att till exempel med hjälp av förstudier i olika branscher specificera vad automation kan ge för effekt. Vi kan också differentiera begrepp som industriautomation, vårdautomation, järnvägsautomation, fastighetsautomation och så vidare.
Ännu ett orosmoment är att vi upptäcker alldeles för gamla styrsystem hos många kunder. Idag prioriteras inte utbyten i tillräcklig grad. Vi som bransch borde göra ett upprop angående urgamla styrsystem där sista pensionären, som snart slutar, är den ende som förstår programkoden och inga reservdelar kan skaffas fram.Med en för komplex beskrivning av automation och krångel med kravspesarna kan man fråga sig om automation har någon framtid som begrepp. Därför behöver vi förtydliga och förenkla. Nästa gång barnet frågar vad vi gör måste det gå att förstå vad det är. Här är några punkter som visar vad vi löser med automation idag:
•    Tar bort farliga och tunga arbetsmoment i
    industrin
•    Hanterar farliga ämnen så säkerheten höjs
•    Gör så att produktion går fortare (för ma-
    skinen behöver inte rast)
•    Gör produktion lättare att följa och övervaka
•    Gör att maskiner fungerar länge
•    Gör att kommunikation går snabbare
•    Gör att en hel produktionsprocess kan
    styras enklare
Vad löser vi då i framtiden med automation? Vi ser framför oss det uppkopplade samhället och en förändringshastighet vi har svårt att ta till oss.
Låt oss skapa en positiv bild av vår bransch. Automation betyder att göra saker så mycket bättre för oss människor med hjälp av teknik.
Eva Holmström

 

Sök i nyheter