Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on torsdag, 22 juni 2017

Teckning glad Midsommar

Spara

Spara

Write on måndag, 05 juni 2017

När årets Elfack-mässan avslutades på Svenska mässan i Göteborg i början av maj,  kunde man konstatera  att den populära fackmässan håller ställningarna. Det kom både fler utställare och besökare än när mässan genomfördes för två år sedan, 2015. Det totala antalet besökare blev 23 255 i år mot knappt 23 000 förra gången.
Nästa gång arrangeras Elfack den 7-10 maj 2019.
En stor bredd
– Vi har satsat på att spegla den stora bredden av el- och energifrågor, utveckling, smarta lösningar samt digitalisering, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig för Elfack och för konferensen Power Circle Summit som arrangerades parallellt med Elfack den 9 maj.

Write on tisdag, 20 juni 2017

En delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och Nya Zeeland besökte i slutet av maj Sverige för att lära sig mer om industriellt byggande i trä, rapporterar Sveriges Träbyggnadskansli. Under den fyra dagar långa vistelsen besökte delegationen flera svenska aktörer inom området.

Write on måndag, 12 juni 2017

 

KNX Award.
Vinnaren blev Staffan Frölinger på Midroc Electro i Stockholm för en ny belysning och styrning på tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg i Stockholm.  Juryns motivering: ”Midroc har, genom att använda KNX, visat att en smart belysningsstyrning ger energieffektivisering och driftsäkerhet samtidigt som högt ställda belysningskrav upprätthålls. Med ny led-belysning, styrt av KNX, uppfyllde man beställarens krav, och gav en anpassningsbar styrning. Dels kunde man uppnå kraven på rätt ljusnivå men även kunnat anpassa ljuset efter behov. Resultatet är en flexibel styrning som har gett beställaren en betydligt lägre driftkostnad. Anläggningen är ett föredöme och visar prov på flexibilitet, utbyggbarhet och framsynthet. Därför är Staffan Frölinger på Midroc en värdig vinnare av 2016 års KNX Award,” skriver juryn.

Write on torsdag, 08 juni 2017

 

IEEE Milestone uppmärksammar tekniken i världens första hvdc-länk i kommersiell drift, Gotlandslänken. Vattenfall Eldistribution och abb får utmärkelsen ieee Milestone av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Länken för högspänd likströmsöverföring byggdes mellan Gotland och fastlandet 1954.
IEEE är världens största yrkesorganisation för tekniker med fler än 400 000 medlemmar. IEEE Milestones uppmärksammar avgörande tekniska landvinningar och banbrytande händelser i elektricitetens historia. Tidigare Milestones har tilldelats tekniska innovationer och teknisk briljans som Maxwells ekvationer, glödlampan, CD-spelaren och internets födelse.

Write on måndag, 19 juni 2017

 

Elgrossisterna Storel och Selga i Umeå har gått samman och blivit Selga Umeå.
– Vi bygger vidare på verksamheten med fokus på kunderna i Umeå, skriver Selga i en kommuniké. Det handlar om att utveckla vår satsning på nya marknader för att öka nyttan för kunderna. På några orter i landet representeras vi genom både Selga- och Storel-filialer med ett färre antal medarbetare.

Write on tisdag, 06 juni 2017

Aldrig förr har industriföretagen haft så positiv syn på automation som nu, skriver Automathing i samband med presentation av sin traditionella Automationsindex.
Investerar i automation
”En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget och över hälften har planer på att investera i automation, visar Automationsindex från maj 2017. Hela 70 procent tror på automatisering för det egna företaget.

Write on onsdag, 14 juni 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din en egen prenumeration. Klicka här

Innehall nr6 2017

Nummer 7 kommer ut den 1 september

Write on onsdag, 14 juni 2017

Det har varit mycket prat om alternativa fakta, post-sanningssamhälle och rena lögner sista månaderna. Man kan få intrycket att det är något nytt att folk förnekar sanningen för att det passar deras syften. Så är det förstås inte. Det har förekommit i alla tider.
Vi kan ta ett exempel i högen. För fyrahundra år sedan tvingades Galileo Galilei av påven att ta tillbaka sin åsikt att jorden rör sig runt solen. Men i längden gick det ändå inte att förneka det som kunde styrkas genom att observera verkligheten.
Kritiken av sanningen kan ta sig olika uttryck. I Galileis fall kunde påven hota med straff för den som framförde avvikande åsikter. Idag är strategin snarare att påstå att alla har rätt till sin egen sanning. Någon absolut sanning existerar inte. Och det är en åsikt som sprider sig även i välutbildade kretsar. Men i de flesta fall finns det faktiskt en entydig sanning. Jorden snurrar runt solen och inget annat är rätt. När det gäller naturvetenskap är sanningen ofta uppenbar för de flesta. Men vi kan ta en helt annan vetenskapsgren, historia. Visst kan det vara svårt att förstå historiska händelser i alla detaljer. Mycket kan ha påverkat varför det blev som det blev: olika personers handlingar förstås, men också deras tankar och missuppfattningar, vädret just den dagen eller vad de inblandade åt till middag. Men även om svaret är komplext, finns det faktiskt en sanning även i detta fall. Vi måste skilja på om sanningen finns och om vi känner till den.
Poängen med sanningen är att verkligheten alltid har rätt, vad vi än tycker om den. Så länge kartan inte stämmer överens med verkliga förhållanden, kommer vi ohjälpligt att gå vilse även om vi gillar kartan aldrig så mycket.
Visst kan sanningen många gånger vara svår att hitta – kanske omöjlig. Men det hindrar inte att målsättningen måste vara att komma så nära som möjligt. Även om vi inte förstår materiens innersta väsen ännu, så har vi ändå bättre förutsättningar att förstå världen med dagens fysik än om vi fortfarande trodde att åskan beror på guden Tor och hans bockar. Som läget är idag, räcker det dock inte om ett begränsat antal forskare har bevis för hur saker förhåller sig. De måste nå ut med sina resultat.
Dessvärre har det inte särskilt hög status i vetenskapssamhället att vända sig till vanligt folk. Sällan eller aldrig ger det några meritpoäng i karriären. Men nu behöver forskarna svälja stoltheten, lära sig att nå ut med sina forskningsresultat och inte minst förklara på ett begripligt sätt hur de kommit fram till dem. Det behövs både för vetenskapens framtid och för samhällets. Annars blir det gaphalsarna i debattprogrammen som tar över hur fel de än har.
Dag Toijer

Write on tisdag, 13 juni 2017

Intresset för automation och digitalisering har ökat de senaste åren, inte bara bland entusiastiska tekniker utan även på ledningsnivå. Samtidigt finns det en ”sund tröghet” när det gäller att introducera ny teknik i industrin – företagen är luttrade och vill enbart investera i robusta lösningar som fungerar över tid.
Vår uppgift som automationsleverantör är nu liksom tidigare att leverera den infrastruktur som krävs för att industrin ska kunna automatisera och höja sin produktivitet. abb är med och driver en spännande utveckling där industriell utrustning – motorer, pumpar, turbiner, pappersmaskiner och så vidare – förses med ny funktionalitet. Ett enkelt exempel: En pump sänder en videoström som i realtid visar hur den arbetar. Med hjälp av bildanalys och ett visst mått av artificiell intelligens kan pumpen själv upptäcka problem och beställa en reservdel från leverantören. När reservdelen levererats, skickar den smarta pumpen ett meddelande till servicepersonalen: ”Det är dags att byta ett lager i pumpen, vänligen åtgärda inom 14 dagar.”Från kontrollrummet – eller i en mobilapp – kan operatören å sin sida peka på pumpen för att visa strömmad video, göra en felanmälan, studera elritning, mekritningen eller 3D-modell, titta på status hos den simulerade pumpen och så vidare. Utrustningen sätts i centrum och användaren upplever att den har nya funktioner och är smartare än tidigare. Visualiseringen gör det dessutom möjligt för operatören att observera nya perspektiv av processen. Det skapar nya förutsättningar för att arbeta med optimering och förbättringar.
”Digital tvilling” är ett populärt begrepp som syftar på en digital avbild av en fysisk maskin, typiskt använd för att simulera, detaljstudera eller felsöka. I takt med att industrin digitaliseras, ökar antalet digitala tvillingar – en maskin har sin digitala motsvarighet (tvilling) i funktionsspecifikationen, processgrafiken, larmhanteringen, videosystemet och så vidare. ABB:s system 800 xa erbjuder en integrerad miljö för mjukvarusystem där tvillingarna ”lever” och kan kommunicera med varandra. En kamera som ska övervaka exempelvis en pump kan till exempel hämta den information om riktning och fokus för kameran, som krävs för att se pumpen, från ett integrerat 3D-cadsystem för anläggningen.För att göra produkter och system ännu smartare, tar ABB nu nästa steg – vi utökar de lokala digitala tvillingarna med tvillingar i molnet. Dessutom låter vi erfarenheter från intelligenta utrustningar som finns i flera olika anläggningar samlas in och analyseras i realtid för att identifiera åtgärder som kan optimera utrustningen och förebygga problem hos samtliga användare. Nödvändiga justeringar och uppdateringar kan skickas ut automatiskt och installeras vid behov även under drift.
För användarna innebär denna utveckling en stabilare process och bättre produktivitet. Samtidigt ställer den höga krav på säkerhet och ömsesidig tillit. Därför arbetar vi långsiktigt tillsammans med våra kunder. Vi levererar stabila system som hjälper dem att dra nytta av ny teknologi på ett säkert sätt.
Mikael Rudin

Sök i nyheter