Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on tisdag, 19 september 2017

Kraftringens  energiingenjör, Basel Taleb, har nyligen belönats med ett pris från Herbert Felix Institutet för sitt arbete med att ta fram en svensk-engelsk-arabisk energiparlör, skriver Kraftringen i en kommuniké. Priset delades ut på Näringslivsgalan i Eslöv.
Rekryteringsbehov
Energibranschen står inför ett omfattande behov av att rekrytera experter med branscherfarenheter av olika slag. För att underlätta introduktionen av nyanlända energiexperter, med bakgrund i Mellanöstern, finns nu en parlör med ord och begrepp som används i branschen.

Write on fredag, 15 september 2017

Genom sin relation till Vinnova och samarbete med IVA, har Automation Region skaffat sig en tydlig koppling till Smart industri, regeringens strategi för att stärka företagens förändringsförmåga och konkurrenskraft. Detta ska Catarina Berglund, ny processledare för Automation Region, belysa under årets upplaga av Automation Summit.
 Fokus ligger på det digitala Sverige och på de områden som diskuteras när det gäller den förändringsprocess som industrin och hela samhället står inför.

Write on måndag, 04 september 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din egen prenumeration. Klicka här.

Innehall i nr 7 2017hemsidan

Nummer 8 kommer ut den 28 september.

Spara

Write on måndag, 04 september 2017

En av de vanligaste frågorna jag får, handlar om hur man ska påbörja ett arbete med ökad industriell cybersäkerhet i ett företag. Oftast hänvisar jag till den första punkten i den vägledning till ökad it-säkerhet som msb har tagit fram: ”Säkra ledningens
engagemang och ansvar för säkerheten i industriella informations- och styrsystem”. Orsaken till att jag lyfter fram just den punkten är inte minst en önskan att skapa en förbättrad arbetssituation för dem som bedriver säkerhetsarbete.
Under de snart femton år som jag arbetat med safety- och security-relaterade frågor har jag träffat många eldsjälar. Personer som, av intresse och ansvarskänsla, arbetar hårt och oförtröttligt med säkerhetsfrågor i mer eller mindre förstående organisationer. Jag har sett hur slitsamt och ibland otacksamt det kan vara. Även om jag och mina kollegor uppskattar förtroendet att ibland få rollen som en axel att gråta mot, skulle vi hellre se att uppförsbacken för dessa personer inte var fullt så brant. Om ledningen redan från början är med på tåget och inser sitt ansvar – kanske med hjälp av det material vi på msb tar fram – blir arbetet både lättare, effektivare och fullständigare.
Men även om detta för ett långsiktigt framgångsrikt säkerhetsarbete är en viktig punkt, vet jag att det inte alltid är så det fungerar – eller ens kan fungera.Ärligt talat, är det heller inte alltid så jag själv agerar. När man vill få något gjort ser man till att få det gjort. Om chefen eller ledningen inte kan förmås eller har förmågan att ta tag i en fråga, har man sin egen ansvarskänsla. En känsla som hos inte minst ingenjörer brukar vara stark. Man vill helt enkelt lösa problemet.
Men med tanke på den situation vi befinner oss i, där frågor om cybersäkerhet får allt större uppmärksamhet, standarder växer fram och utvidgad lagstiftning är i antågande, vill jag lyfta fram den sista punkten i vägledningen. Det handlar om punkt 17: ”Samverka i användarföreningar, standardiseringsorgan och andra nätverk för säkerhet i industriella informations- och styrsystem.”Aldrig har detta varit viktigare än nu. För att som företag eller organisation säkra sin framtida konkurrenskraft och kunna välja rätt väg, behöver man ha tillräcklig information och insikt. Kunskap behövs för att göra en egen analys. Hur ska vi arbeta med cybersäkerhetsfrågan? Hur behöver vi anpassa oss? Vilket ansvar har vi? Vad kommer våra kunder kräva av oss? Och inte minst: hur kan vi påverka utvecklingen? Att hålla sig uppdaterad och informerad är även en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt säkerhetsarbete. Cybersäkerhet är inte något en gång för alla fixt och färdigt. Målet är rörligt.
En vänlig påminnelse till sist: att dela information är viktigt för seriöst säkerhetsarbete. Men pass på så att du inte lockas berätta mer än vad som är lämpligt. Vissa sammanhang lockar även individer med annat än rent mjöl i konferensväskan.
Kristina Blomqvist

Write on måndag, 11 september 2017

 

Siemens i Finland har hjälpt Seinäjoki Tekniska Högskola att skapa den ”Digitala fabriken” ( Se AMK Digital Factory), där finska företag ska få möjlighet att utforska olika aspekter av digitaliseringen och de möjligheter som digitalisering ger, rapporterar Seinäjoki Universitet.
Tillgänglig
Fabriken utvecklades i samarbete med Siemens plm Softwares partner, Ideal plm, genom att använda de senaste automationsteknologierna och PLM-lösningarna.
Syftet är att göra industriellt internet och digitaliseringslösningarna tillgängliga för studenter redan under utbildningen.

Write on tisdag, 05 september 2017

 

Alfa Laval har nyligen fått en livsmedelsorder, värd 125 miljoner kronor, rapporterar Alfa Laval i en kommunike. Företaget ska levera en processlösning till ett sojabönoljeraffinaderi i Brasilien. Ordern bokades sent i juni inom affärsenheten Food Systems i Food & Water-divisionen och leverans beräknas ske under 2018.
Alfa Lavals processlösning består av olika typer av utrustning, bland annat höghastighetsseparatorer och värmeväxlare, som kommer att installeras i en anläggning där sojabönor raffineras till matolja.                                       Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ordern inkluderar även ett serviceavtal.

Write on torsdag, 31 augusti 2017

Atlas Copco har förvärvat 34 procent av det Luleåbaserade Mobilaris mce. Företaget säljer mjukvara för optimering av gruvverksamhet under jord som omfattar en helhetsbild av gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och personal, allt presenterat i ett 3D-baserat användargränssnitt. Förutom för gruvdrift under jord kan den även användas vid tunnelbyggen och annan anläggning. Verksamheten har ett 20-tal anställda och intäkter uppgick under 2016 till cirka 30 miljoner kronor.

Write on måndag, 28 augusti 2017

 

Etteplan utökar sin verksamhet i Sverige och köper det Lundbaserade Sorona Innovation, rapporterar Etteplan.
Sorona Innovations nio medarbetare övergår till Etteplan med oförändrade anställningsvillkor.
Teknisk dokumentation
– Sorona Innovation är specialiserat på teknisk dokumentation.

Write on torsdag, 24 augusti 2017

 

Munters förvärvar det brasilianska företaget Edata, för att kunna bredda sitt utbud inom segmentet livsmedelsproduktion, rapporetar Munters i en kommuniké.
”Edatas programvara optimerar och övervakar produktion hos livsmedelsföretag och blir därför en långsiktig partner till Mtech Systems, som levererar olika mjukvarulösningar för detta segment,” skriver Munters. Munters förvärvade Mtech Systems i början av februari i år.

Write on tisdag, 29 augusti 2017

Ekonomin går som smort och rapport efter rapport visar att vi har ett konjunkturläge som vi inte har haft på länge. Konjunkturinstitutet har rapporterat att prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3 procent. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp.  
Optimism i industrin
Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt, där tillverkningsindustrin är mest optimistisk.

Sök i nyheter