Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on onsdag, 19 april 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din en egen prenumeration. Klicka här

Innehall i 4an 2017

Nummer 5 kommer ut den 18 maj

Spara

Write on tisdag, 25 april 2017

Fredrik Löfgren är en uppskattad forskare som nyligen belönades med två stipendier.
Han fick ett av årets Anders Wall-stipendier för naturvetenskaplig forskning på 150 tusen kronor. Han belönades även när ABB delade ut årets två stipendier till unga forskare i samband med utställningen Unga Forskare i Stockholm.
Tillsammans med Aletta Csapo, student inom naturvetenskap vid universitetet i Cambridge, får de nu möjlighet att ta sin egen forskning vidare. Under åtta veckor i sommar får de tillgång till stöd och resurser för att forska inom områdena Smart Robotic och Smart Energy hos ABB.

Write on torsdag, 27 april 2017

Elbils-företaget Uniti Sweden har nyligen offentliggjort ett nytt partnerskap  tillsammans med Siemens Nordic.  Tillsammans ska de bygga en ny fabrik i Sverige för tillverkning av elbilen Uniti. Fabriken kommer att vara helt digitaliserad och automatiserad och fokus  kommer att ligga på miljövänlig tillverkning av kompositer till lätta, eldrivna fordon.
”Det här tillvägagångssättet förenklar tillverkningsprocessen och minskar kraftigt utsläppet av koldioxid. Fabriken kommer att kunna producera 50 000 enheter det första året.

Write on måndag, 24 april 2017

 

KK-stiftelsen har nyligen presenterat fem av årets nio utlysningar.  I dessa avsätter  de 600 miljoner kronor till olika satsningar.
Ett exempel är utveckling av Företagsforskarskolor. Upp till 15 doktorander med en doktorandanställning i ett företag kan nu antas. Stiftelsens pengar kan uppgå till 27 miljoner kronor per forskarskola. Näringslivets åtaganden ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.
– Vi har genom åren finansierat ett 30-tal företagsforskarskolor, som innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller delar av en bransch, säger KK-stiftelsens VD, Madelene Sandström.
En annan satsning som kan få financiering är så kallad ”Professionell licentiat”. En tvåårig företagsforskarskola som vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig för olika specialistpositioner inom näringslivet. Utbildningen ska leda till en lic-examen. Även här skall näringslivets insatser vara minst lika stora som stiftelsens bidrag.
– Detta är en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, säger Linda Gustavsson, programansvarig på kk-stiftelsen.

Write on torsdag, 20 april 2017

 

Caverion i Småland och Blekinge med Industrial Solution Syd har fått i uppdrag att leverera ventilation, vs och kyla när Södra Cell i Mörrum investerar i en ny indunstningsanläggning. Leveransen omfattar även konstruktion av styr- och reglersystemet. Sammanlagt sysselsätts 8 till 12 personer i entreprenaden som redan har påbörjats och som skall vara färdigställd under fjärde kvartalet 2017.
Den nya indunstningsanläggningen ingår i Södra Cells satsning på ökad massaproduktion i Mörrum. En ny flisfabrik har färdigställts och en av två massalinjer kommer att vidareutvecklas.

Write on tisdag, 18 april 2017

Svenska Monteringspriset 2017 har tilldelats Jens Berntsson från Volvo Penta i Vara och Jesper Broberg, MVV Information Technology i Vara, meddelar Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Göran Johnsson, ordförande i Produktionslyftet.
Ett hjälpmedel
”Jens Berntsson och Jesper Broberg har tillsammans utvecklat ett modernt hjälpmedel för montörerna och beredarna”, skriver juryn i sin motivering till valet av årets pristagare.
”De har utnyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa dynamiska och individ-anpassade monteringsinstruktioner.

Write on tisdag, 11 april 2017

YH-myndigheten beslutade nyligen att bevilja en helt ny utbildning till processteknisk mätingenjör, det som traditionellt kallas “instrumentare” vid Högskolecentrum i Arboga.
– En liknande utbildning på denna nivå har inte funnits i Sverige på många år, och gensvaret från industrin har varit massivt, säger Jan Blomgren, ordförande i ledningsgruppen för utbildningen till Underhållsingenjör.
Samarbete med industrin
– Utbildningen är tvåårig och utformad i samarbete med industrin. En fjärdedel av utbildningen är praktik ute i arbetslivet. Företag som är intresserade av att få tillgång till praktikanter är välkomna att anmäla intresse, säger Jan Blomgren.
– Rekrytering av studenter har redan startat. Sista ansökningsdag är 30 april, och antagning beslutas i juni. Utbildningen startar i augusti 2017.

Write on onsdag, 05 april 2017

Idag inviger SKF:s en helt ny, fullt automatiserad och digital produktionsprocess i Göteborg, anpassad för tillverkning av sfäriska rullager. Den nya produktionsenheten är den första i sitt slag inom SKF-koncernen.

– Med hjälp av digital teknik kopplas hela värdekedjan samman i produktionsprocessen från inflödet av komponenter till leverans av produkt till slutanvändare,säger Luc Graux tillverknings direktör för SKF koncernen. Produktionsflödet är helt unikt inom lagerbranschen och utgör en ny tillverkningsstandard för oss som vi kommer att återanvända i flera fabriker inom koncernen.

Write on tisdag, 04 april 2017

ABB meddelar att de köper det österrikiska automationsföretaget B&R. Strategiskt viktigt köp får ABB att växa inom maskin- och fabriksautomation.

– Förvärvet av B&R är kanske det viktigaste företagsförvärv som ABB någonsin har gjort, sade Ulrich Spiesshofer, koncernchef i ABB, när affären offentliggjordes.
B&R:s huvudkontor i Eggelsberg i Österrike blir ABB:s globala center för maskin- och fabriksautomatisering.

Write on måndag, 06 mars 2017

ABB har köpt det spanska start-up företaget Nub 3D, verksamt inom området digitala lösningar, 3D-inspektioner och kvalitetskontroll. Nub 3D är ett privatägt företag med huvudkontor i Barcelona. Företaget tillhandahåller 3D-tekniker med skanningssensorer med vitt ljus och digital skanning för att optimera inspektioner och kvalitetssäkring vid tillverkningen.
Priset är hemligt
Förertagen avslöjar inte köpesumman.
För abb innebär förvärvet att de kan utöka sin portfölj inom området ABB Ability vilket omfattar lösningar som kopplar samman kunder med det industriella Internet of Things.

Sök i nyheter