L

Säkerhetscertifierade gripdon

Gripdonen uppnår säkerhetsnivåerna pl d och Sil 3. De förblir spänningssatta och behåller greppet.
Foto: Schunk

Genom att kombinera Schunks gripdon egn eller ezn med styrenheten ecm och en säkerhetsmodul får gripdonen säkerhetsfunktioner som tillåter att de används i tillämpningar där det finns risk för personskador. Systemet får då funktionerna safe limited speed, sls, safe operating stop, sos, och safe torque off, sto. På vis kan donen uppnå säkerhetsnivåerna pl d respektive Sil 3.Om man ansluter gripsystemet till säkerhetsutrustning som tryckkänsliga mattor, dörr- eller luckströmbrytare, ljusridåer, skannrar eller 3d-kameror för rumsövervakning kan man skapa skyddszoner som upprätthåller säkerheten utan att utlösa nödstopp eller stoppa produktionen varje gång någon kommer närheten av maskinernas gripdon. I stället för att nödstoppa hela funktionen, saktar gripdonen in till en låg, säker hastighet eller stannar på ett kontrollerat sätt, beroende på vilken skyddszon som påverkats.


Eftersom energiförsörjningen till gripdonen inte bryts håller dessa kvar objekten med erforderlig gripkraft. När intrånget i säkerhetszonen upphör, återgår gripdonet omedelbart till normal drift utan manuell omstart av systemet.Gripdonet egn är ett tvåfingrars parallellgripdon, ezn är ett trefingrars centrumgripdon. De största donen uppnår gripkrafter på 1 000 N. Genom att säkerhetsfunktionerna sköts av en säkerhetsmodul, kan funktionerna införas i efterskott på en befintlig installation.

Dag Toijer Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad onsdag, 18 november 2015 10:05

Sök i nyheter