L

Satsa på kraftfulla demonstratorprojekt

– Det är viktigt att man satsar på stora demonstratorprojekt och inte bara strör småpengar här och där.
Foto: Dagmar Zitkova

Rejäla satsningar på forskning och innovationer är viktigt för den svenska tillväxten. Det slogs fast av en expertpanel som under konferensen Technology Day 2015 på ABB:s Corporate Research center i Västerås fick i uppdrag att brainstorma på temat innovationsklimatet. Karl-Gustav Ramström, VD för Prevas, var en av deltagarna i expertpanelen.
– Det är viktigt att Sverige satsar på stora demonstratorprojekt och inte bara strör småpengar här och där, sade Karl-Gustav Ramström.


Demonstratorprojekt är projekt som drivs av akademiska forskare i samverkan med näringslivet. Syftet är att undersöka, utveckla och sprida nya prototyper och koncept, så kallade demonstratorer. En demonstrator ska fylla ett konkret behov och vara möjlig att kommersialisera.Små företag har ofta svårt att hävda sig.
– Om småföretag ska kunna lyfta sig, behöver de hjälp. För svenskt näringsliv är det viktigt att småföretagen växer och bli medelstora, säger Karl-Gustav Ramström.
– De måste ta steget fullt ut, implementera den nya digitala tekniken som helhet och gå utöver den egna spetskompetensen.
Digitalisering är en av de viktigaste trenderna, konstaterade expertpanelen. Olika företag och olika branscher har kommit olika långt. Medan vissa har digitaliserat hela sin affärsverskamhet för länge sedan, exempelvis banker eller resebranschen, står andra fortfarande inför behovet att implementera it för att kunna knyta ihop säcken.
Sverige har alltid varit bra på samverkan. Nu krävs nya konstellationer och samarbeten över branschgränserna. För Prevas del innebär det att tillsammans med kunderna utveckla produkter för viktiga marknader. Samhället står inför flera stora utmaningar. Den åldrande befolkningen kräver nya, kostnadseffektiva lösningar inom sjukvården. Energisektorn kräver nya satsningar på förnybara energikällor, effektivare energiproduktion och stora energibesparingar. Prevas arbetar med produktutveckling inom flera av dessa områden.

Dagmar Zitkova Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad fredag, 27 november 2015 10:02

Sök i nyheter