L

Samlar alla molntjänster på ett ställe

 Företag använder mer och mer molntjänster från flera olika leverantörer. Det ger fördelar men gör det samtidigt svårt att hantera alla olika molnbaserade tjänster. Med Tieto One Cloud får företagen en samlad bild av alla sina molntjänster och kan hantera dem från en och samma plattform. Tieto One Cloud kombinerar privata molntjänster från Tietos lokala datacenter i Sverige, Finland och Norge med molnlösningar från ledande globala leverantörer som Amazon Web Services och Azure utan att kunderna behöver låsa fast sig vid en viss teknik. Plattformen kan kopplas till kundens befintliga IT-infrastruktur.
Tieto