L

Cirkulationspumpar för slutna kretsar

Foto: KSB Mörck

Calio-Therm S NC är en serie cirkulationspumpar för pumpning av tappvatten i slutna kretsar, något som är vanligt i småhus, flerfamiljshus och i större byggprojekt. Flödeshastigheten kan justeras med en knapptryckning och tre lysdioder visar driftstatus. Om rotorn blockeras, stannar pumpen automatiskt och felet indikeras. Pumpen går att få med integrerad backventil och avstängningsventil. Maximal uppfordringshöjd är 1,0 m. Mediatemperaturen får ligga mellan +5 och 65 °C.
KSB Mörck