L

Hygienisk säkerhetsventil

Alfa Laval Saftey Valve är en fjäderbelastad säkerhetsventil som skyddar mot övertryck i tankar och rörledningar. Den skyddar även mot implosion som orsakas av till exempel det vakuum som uppstår vid kall sköljning efter varm rengöring eller blockering av gasflödet under tömning. Ventilen hålls normalt stängd av den hoptryckta fjädern, men öppnas när trycket överstiger ett förinställt värde. När trycket sedan återgår till det normala, stängs ventilen igen. Ventilen har en hygienisk konstruktion som eliminerar ohygieniska läckor och överströmning före och efter trycktoppar.
Alfa Laval