L

Analoga lägesbrytare för explosionsfarligt område

Steutes lägesbrytare Ex hs 98 kan användas i Atexzonerna 1 och 21. Givarna ger en analog signal som motsvarar läget hos manöverdonet eller kolven. De finns i tre versioner med utsignalerna 0–20 mA, 4–20 mA eller 0–10 V. Brytarna är inbyggda i ett robust metallhölje och kan användas för positionsövervakning av klaffar, ventiler och andra utrustningar i explosiv miljö.
Pulsteknik