L

Konstruera hanteringen på 20 minuter

Festos ”Handling Guide Online” är ett onlineverktyg för konstruktion och inköp av hanteringssystem. Enligt Festo kan man med hjälp av denna programvara klara layout, beräkna kostnad och göra cadkonstruktion på 20 minuter. I det första steget väljer ingenjören önskad typ av system och lägger in data om tillämpningen. Verktyget föreslår lämpliga hanteringssystem med pris. I det andra steget väljer ingenjören det lämpligaste hanteringssystemet bland de föreslagna. I det tredje steget konfigurerar ingenjören det valda systemet med ytterligare funktioner enligt sina krav. Det valda systemet överförs därefter till inköpskorgen.

Festo