L

Scada med beslutsstöd

Advantechs molnanslutna scadaprogram Webaccess 8.0 är utrustad för informationshantering och analys, så kallad business intelligence, som hjälper ansvariga att fatta beslut. Med Webaccess 8.0 finns möjligheten att skapa rapporter i Microsoft Excel. Systemutvecklare kan också designa egna appar och grafiska gränssnittskomponenter (widgets).
Advantech