Strypbackventil med skala

Foto: SMC Pneumatics

Genom att smc:s nya cylindermonterade strypbackventiler är utrustade med en inställningsskala blir det möjligt att undvika felaktiga inställningar och besvärliga injusteringar. Det blir också lättare att dokumentera inställningarna i handböcker, instruktioner och andra styrdokument. Strypbackventilerna går att läsa av från flera vinklar, de har ett låsbart vred för manövrering, fast stopp i stängd position och låsning av inställt flöde via tryck på vredet. Antalet injusteringsvarv på vredet utgår alltid från samma position, vilket förbättrar repeterbarheten vid flödesinställningen.
SMC Pneumatics

Automationsjobb

Inga händelser

Sök i nya produkter