L

Konen riktar ljudet

Sonic Tube riktar ljudet från ultraljudsgivaren
foto: Sick

Ultraljudsgivare är ett alternativ till fotoceller för att detektera föremål eller mäta avstånd. Sådana givare kan användas när kontrastförhållandena är dåliga, till exempel när föremålen man vill detektera är mörka liksom ifall de är glansiga, reflekterande eller transparenta. Ultraljudsgivarna är också användbara om sikten är dålig, exempelvis om miljön är dammig eller dimmig. Att mäta nivåer på vätskor är andra användningsområden.
Ultraljudsgivarna kan dock vara svåra att använda i vissa fall eftersom dessa sprider ljudet bredare än en fotocell sprider ljuset. Att ljudvågorna har en bredare spridning kan man i och för sig ha nytta av i vissa fall, exempelvis för att känna av ytor som är ojämna och kanske har håligheter. Men risken finns samtidigt att man råkar registrera reflexioner från andra ytor än dem man egentligen vill mäta mot.
För att råda bot på detta har Sick tagit fram en kon som riktar ljudet inom ett smalare område än vanliga ultraljudsgivare. Konen kallas Sonic Tube och finns som tillbehör till den nya ultraljudsgivaren uc4.
Sick