L

PLM som molntjänst

Teamcenter är ett PLM-system från Siemens plm Software som ger system- och processtöd vid utveckling av produkter och effektiviserar globalt samarbete. Hittills har Teamcenter funnits att tillgå som en traditionell mjukvara men Avalon Innovation erbjuder nu detta PLM-system också som en molntjänst. På så vis kan kunderna snabbt komma igång med arbetet och får möjlighet att anpassa utnyttjandet när det gäller både pris och omfattning. Bland lämpliga användare för denna tjänst finns konsultföretag som bedriver projekt under kortare tid och snabbt behöver ett fungerande PLM-system.
Avalon Innovation