L

Profinet io för Atexzon 1

is1+r är ett system av fjärr-io som kan användas i explosionsfarliga områden Atexzon 1. Sedan tidigare stödjer is1+r kommunikation via Modbus tcp och Ethernet ip. Nu kan det även användas ihop med Profinet. Fiberoptisk kommunikation säkerställer explosionsskyddet och tillåter dessutom överföring på långa avstånd.
R. Stahl