L

Regulatorer för fläktstyrning

AL 230 är en serie regulator för enklare uppgifter som ventilation. Den reversibla utsignalen på 0–10 V gör det möjligt att välja reglerfall, till exempel reglering av värme, kyla, behovsstyrd ventilation baserad på koldioxidmätningar, befuktning eller avfuktning. Börvärdet ställs in med en ratt på höger sida av kåpan eller med en potentiometer innanför kåpan.
Regin