L

Ventiler med regulator

Foto: Regin

pctv, pcmtv och pctvs är en serie tvåvägsventiler med inbyggd differenstrycksregulator och flödesbegränsare. Ventilerna är avsedda för reglering av varm- och kallvatten i fancoils, kylbafflar och luftanläggningar tillsammans med Regins ställdon. Ventilerna som finns i dimensionerna dn 15–32 ger en exakt hydraulisk balans i vattenbaserade värmeväxlare som kräver flödes och temperaturreglering.
Regin