L

Scada för mer än 150 protokoll

Foto: ARC Informatique

pc Vue är en scadamjukvara som stöder mer än 150 industriella protokoll och många olika arkitekturer. Den senaste versionen pc Vue 11 har fått nya utvecklingsverktyg, förbättrad datapresentation och databearbetning plus ett bibliotek som ger utvecklaren tillgång till flera tusen nya bilder liksom animerade objekt som motorer, ventiler, rör, transportband och displejer. Det finns även bibliotek för specifika områden som värmeväxlare, luftbehandlingssystem, värmesystem, belysning och elektriska distributionssystem. Version 11 pc Vue går att nå från en smart mobil eller läsplatta.
ARC Informatique