L

Snabba inställningar av signalomvandlare

Foto: Wago

Wagos signalomvandlare Jumpflex har fått en ny pc-mjukvara. När omvandlaren ansluts till datorn detekterar mjukvaran automatiskt vilken typ det är och läser in aktuella inställningar. Därefter kan inställningarna ändras efter behov och överföras till omvandlaren. Inställningar kan även göras i förväg, “offline”, för att sedan överföras till omvandlaren när den ansluts. Processvärden visas som en trendkurva.
Wago